W świecie wyobraźni

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w Podkarpackim konkursie Literatura i Dzieci – „W świecie wyobraźni”. Tegoroczna tematyka dotyczy utworów opisujących rzeczywistość, często nierealną lub pozostającą w sferze dziecięcej fantazji.

Zachęcamy zatem do poszukiwania pomysłów w twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży. Dopuszcza się twórczość własną wykonawców. Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie
– recytacji
– inscenizacji
– piosenki / teksty literackie wybranego autora/
– prac plastycznych.

You May Also Like