Żołnierze OT sprawdzą się w działaniu ze służbami ratowniczymi

Żołnierze 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia wezmą udział w praktycznym ćwiczeniu ochronno – obronne pk. „Katastrofa lotnicza – Powiat Przeworski 2019”. W tym czasie działanie systemu w sytuacjach zagrożenia sprawdzi między innymi Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Przeworsku. Szkolenie odbędzie się już w najbliższy piątek na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Kańczuga.

W miejscowości Łopuszka Wielka, powiat jarosławski, 25 października br. od godz. 10.00 żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego odbędą kolejne szkolenie z reagowania kryzysowego. Przeworska kompania lekkiej piechoty z jarosławskiego batalionu wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zespołami Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, OSP, Ratownictwem Medycznym, Komendą Powiatową Policji oraz Nadleśnictwem Kańczuga wezmą udział w ćwiczeniach ochronno – obronnych. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Starosta Powiatu Przeworskiego.

Zakres ćwiczenia obejmuje: lokalizację miejsca katastrofy statku powietrznego przy użyciu specjalistycznych technik, gaszenie pożaru i prowadzenie akcji ratowniczej po awarii i upadku statku powietrznego w kompleksie leśnym oraz transport poszkodowanych w bardzo trudnych warunkach terenowych.

Jednym z epizodów w którym wystąpi pododdział Obrony Terytorialnej będzie informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniu i potrzebie ewakuacji po wyznaczonych drogach. Ponadto po raz pierwszy na Podkarpaciu treningowo zostanie uruchomiony Naziemny Zespół Poszukiwawczo Ratowniczy (NZPR), który będzie wspierał grupę poszukiwawczą zorganizowaną przez policję i straż pożarną.

***

NZPR to zespół służący do niesienia pomocy załogom i pasażerom wojskowych statków powietrznych, które uległy katastrofie lub awarii. Głównym zadaniem zespołu jest odnalezienie miejsca wypadku
i osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy załodze, pasażerom i osobom postronnym poszkodowanym w wyniku wypadku lotniczego, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia
i wyposażenia znajdującego się na pokładzie statku powietrznego.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała
w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Zdjęcia: 3.PBOT

You May Also Like