Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej

7 grudnia, w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w ramach cyklu koncertów „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej” u dominikanów w Tarnobrzegu zabrzmią kompozycje Antonio Vivaldiego, Gabriela Fauré, Josepha Haydna oraz chorał gregoriański.

O godz. 19.00, po wieczornej mszy św., zostaną odprawione uroczyste nieszpory gregoriańskie ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgii przewodniczył będzie biskup Krzysztof Nitkiewicz. W czasie nieszporów będzie można modlić się, słuchając i kontemplując piękno różnorodnych form muzycznych: chorału gregoriańskiego (hymn maryjny Ave maris stella, psalmy), Magnificatu A. Vivaldiego (barok), Salve Regina J. Haydna (klasycyzm), a wcześniej – w czasie poprzedzającej nieszpory Eucharystii – kompozycji XX-wiecznych: Messe Basse G. Fauré i Ave Maria F. Biebla. Szczególną niespodzianką będą tradycyjne śpiewy korsykańskie, poświęcone tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi. Do wykonania tych kompozycji zaproszeni zostali artyści posiadający wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu muzyki religijnej: Jolanta Kowalska-Pawlikowska (sopran, Akademia Muzyczna w Krakowie), Chór i orkiestra świętego Michała bazyliki oo. Paulinów „na Skałce” pod dyr. Ewy Kieres oraz bractwo chorałowe „San Clemente”, działające przy klasztorze krakowskich dominikanów.

„Ten piękny i bogaty repertuar ma za zadanie przybliżyć tarnobrzeskim słuchaczom kompozycje maryjne muzyki klasycznej różnych epok, począwszy od średniowiecza aż do współczesności. Właściwie brakuje tylko utworów romantycznych, co spróbujemy nadrobić na następnym koncercie. – komentuje wydarzenie o. Grzegorz Doniec OP – Tym razem, w ramach „Muzyki u Matki Bożej Dzikowskiej” szczególnie zależało nam na przywróceniu funkcji liturgicznej konkretnym kompozycjom, które przecież właśnie na służę liturgii i dla Kościoła zostały stworzone, jak na przykład Magnificat, skomponowany przez Vivaldiego z myślą o wykonywaniu go w czasie nieszporów, a nie w salach koncertowych lub filharmoniach. Chcieliśmy pokazać słuchaczom i wiernym, jak utwory religijne brzmią w ich „naturalnym środowisku”, jak wpisują się w akcję liturgiczną, jak prowadzą w modlitwie Kościoła i pozwalają podziwiać piękno sztuki muzycznej, która swoje korzenie winna mieć w harmonii stworzonego świata i odsyłać słuchacza do piękna Stworzyciela.”

****************************

Od jesieni tego roku w tarnobrzeskim sanktuarium maryjnym Matki Bożej Dzikowskiej dominikanie rozpoczęli nowy projekt religijno-kulturalny, na który składa się cykl koncertów i uroczystych liturgii poświęconych szczególnie osobie Najświętszej Maryi Panny.

Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej, bo pod takim szyldem odbywają się koncerty i liturgie – mówi pomysłodawca i koordynator wydarzeń, o. Grzegorz Doniec OP – ma na celu przybliżyć naszej tarnobrzeskiej społeczności kompozycje religijne wybitnych twórców różnych epok, począwszy od średniowiecza aż do współczesności. Dlatego w przeciągu nadchodzącego roku usłyszmy chorał gregoriański, który jest „pierwszym śpiewem Kościoła”, ale także i utwory J. Haydna, W.A. Mozarta, E. Griega, A. Vivaldiego i innych wybitnych twórców muzyki. Podejmując to przedsięwzięcie, pragniemy przyczynić się do ożywienia kulturalnego w naszym kościele, jak i pośrednio w całym Tarnobrzegu oraz podjąć próbę uwrażliwienia, szczególnie młodych ludzi, na piękno i sztukę, jakie niesie w sobie muzyka, będąca wyrazem wiary i głębi człowieczeństwa wielu pokoleń. ”

Cykl koncertów „Muzyki u Matki Bożej Dzikowskiej” rozpoczęło uroczyste nabożeństwo różańcowe ku czci Matki Bożej, które miało miejsce 5 października o godz. 19.00 w kościele dominikanów. W czasie modlitwy jej uczestnicy, rozważając tajemnice radosne, mogli wysłuchać pierwszej części cyklu słynnych „Sonat różańcowych” Heinricha Ignaza Bibera, barokowego kompozytora i wirtuoza skrzypiec. Wykonały je Katarzyna Olszewska (skrzypce barokowe) i Anna Huszczo (klawesyn), absolwentki Akademii Krakowskiej w Krakowie.

„To doskonały sposób zastosowania muzyki religijnej doby baroku – komentuje o. Grzegorz Doniec OP – wraz z wiernymi odprawiliśmy różaniec św. na cześć Maryi Panny, przeplatając każdą jego „dziesiątkę” jedną z sonat H.I. Bibera. Kompozytor, tworząc te utwory, inspirował się poszczególnymi tajemnicami różańca, starając się oddać ich treści w za pomocą dźwięków. To muzyka wysoce ilustratywna, tak charakterystyczna w epoce baroku. W poszczególnych sonatach słyszymy szum skrzydeł anioła zwiastującego poczęcie Jezusa Najświętszej Maryi Pannie, widzimy Maryję podróżującą do Elżbiety przy wtórze radosnej piosenki, słyszymy chóry anielskie w dialogach skrzypiec i klawesynu. Ten typ muzyki ma za zadanie pomóc słuchaczowi w modlitwie, prowadzić ku głębszej kontemplacji prawd różańcowych”.

Drugi koncert z cyklu „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej” miał miejsce 9 listopada po mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Jego przewodnim mottem był tekst jednej ze staniąteckich pieśni maryjnych „Zdrowaś od Anioła”. Z chorałowymi utworami autorstwa świętej Hildegardy z Bingen oraz kompozycjami z hiszpańskiego opactwa benedyktynów w Montserrat, a także z kancjonałów sióstr benedyktynek w Staniątkach wystąpił krakowski zespół Flores Rosarum, który od lat specjalizuje się w wykonywaniu muzyki dawnej: średniowiecza, renesansu i baroku. Pieśni były przeplatane improwizacjami instrumentalnymi na dawnych instrumentach – wirginale (Filip Presseisen), lirze korbowej i fletach (o. Grzegorz Doniec OP).

„Wraz z zespołem Flores Rosarum chcieliśmy zabrać mieszkańców Tarnobrzega w muzyczną podróż po dawnych sanktuariach maryjnych, z których pochodzą kompozycje – wyjaśnia o. Grzegorz Doniec OP – Przewodnikiem w tej wędrówce była wybitna postać średniowiecza: Hildegarda z Bingen, benedyktyńska poetka, mistyczka, teolog i kompozytorka. Jej muzyczne kompozycje są mocno inspirowane teologią stworzenia, której była wielką propagatorką. Zachwyt nad pięknem świata i człowieka, refleksja nad harmonią kosmosu i przyrody inspirowały świętą do tworzenia wysublimowanej poezji łacińskiej, pełnej piękna i głębi”.

W repertuarze koncertu znalazły się także średniowieczne pieśni hiszpańskie, które śpiewali pielgrzymi na drodze do Santiago de Compostela (manuskrypt z Montserrat) oraz polska barokowa polifonia, spisana w kancjonałach benedyktyńskiego klasztoru w Staniątkach koło Krakowa.

Zespół wokalny Flores Rosarum powstał z 2006 r. z umiłowania dzieła muzycznego Hildegardy z Bingen. Założycielką zespołu jest s. Susi Ferfoglia – wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej AM i UP JPII w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej Im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów, oraz zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego, jak również wykłady z zakresu pedagogiki kultury oraz historii kultury i cywilizacji. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi: Katarzyna Wiwer, Adrianna Bujak, Maria Klich, Katarzyna Śmiałkowska i Anita Pyrek. Niedawno ukazała się ich płyta chorałowa „Ad caelestem Jerusalem perducando”.

Koncerty odbywają się pod patronatem J.E. ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza oraz przy życzliwym wsparciu sponsorów, wśród których są m.in. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., Felix Metals, Hotel i Restauracja „Kameleon”, Firma budowlana „Skobud”.
* * *

You May Also Like