Ruszył nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Prezydent spełnia jedną z obietnic wyborczych – po Radzie Miasta, Radzie Młodzieży i Radzie Seniorów, powstanie kolejna Rada, tym razem Rada Kobiet. Parytetów płciowych nie będzie – do RK można zgłaszać wyłącznie kobiety, termin zgłaszania kandydatek to 31 grudnia 2019.

Zgłoszenie wymaga złożenie oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz formularza z listą poparcia/rekomendacji przez organizacje, instytucje bądź grupę co najmniej 10 osób.

W RK zasiadać będzie między 7 a 21 członkiń, w dwuletniej kadencji. Panie będą pełnić funkcję społecznie. Co do ilości członkiń RK – jeśli zgłoszeń będzie nie więcej niż 21, to wszystkie zgłoszone Panie dostaną się do RK. Jeżeli będzie ich więcej, to wyboru dokonuje Prezydent. Jeśli kandydatek będzie mniej niż 7, to również mianowania dokonuje Prezydent.

Obietnica jest realizowana, możemy dyskutować, czy to dobrze czy źle, tzn. czy kolejne ciało doradcze obejmujące jedną z płci jest potrzebne i czy sprzyja równości, czy też jej przeczy. Bez dyskusji zostaje jednak ocena terminu wykonania – czemu to zajęło aż rok?

You May Also Like