Mieszkańcy Tarnobrzega mają zdrowe nerki

Ponad 93% z blisko 800 mieszkańców Tarnobrzega i okolic, którzy przebadali się do tej pory w kampanii NEFROTEST 2019 ma zdrowe nerki! To wynik bardzo optymistyczny, ponieważ średnia z ponad 50 000 tysięcy osób przebadanych w 71 akcjach w całej Polsce to blisko 10% osób, które potencjalnie mogą mieć chore nerki. W Tarnobrzegu, osób z nieprawidłowymi wynikami, było niewiele ponad 50 (6,7 %).

Główne przesłanie akcji społecznej NEFROTEST, to informacja, że choroby nerek można łatwo wykryć przy pomocy prostych, tanich i nieinwazyjnych badań profilaktycznych. Kampania wciąż trwa – u lekarzy rodzinnych z całego powiatu dostępne są skierowania na bezpłatne badania krwi i moczu wykrywające choroby nerek ważne do końca roku. To już trzecia edycja akcji NEFROTEST w Tarnobrzegu.

„Badania krwi pod kątem chorób nerek to przede wszystkim oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi” – mówi dr n.med. Grzegorz Szpernal, ordynator Centrum Dializ Fresenius w Tarnobrzegu – „wynik poziomu kreatyniny służy do wyliczenia tzw. wskaźnika przesączania kłębuszkowego – eGFR, który w warunkach prawidłowych wynosi ponad 90. Najbardziej zagrożone przewlekłą chorobą nerek są osoby, u których eGFR jest niższy niż 60”. Do tej pory na podstawie badań prowadzonych od 2010 roku w akcji NEFROTEST, można uznać, że blisko 10% polskiego społeczeństwa znajduje się z jednym ze stadiów PChN. Statystyki z badań mieszkańców Tarnobrzega i okolic są bardziej optymistyczne: tylko 6,7% badanych (53 osoby) ma wyniki niezgodne z normami. W pięciostopniowej skali PChN wszyscy ci chorzy mogą znajdować się w III stadium PChN. Na szczęście nie było nikogo w IV i V stadium choroby (V to stan, kiedy nerki właściwie już nie pracują). Badania w ramach kampanii NEFORTEST przeprowadzone w Tarnobrzegu obejmowały osoby powyżej 45. roku życia, bowiem sprawność nerek fizjologicznie spada wraz z wiekiem, a co za tym idzie, nerki zwykle pracują gorzej u osób starszych. Warto przypomnieć, że choroby nerek mogą rozwijać się skrycie nawet przez kilkadziesiąt lat nie dając żadnych wyraźnych objawów. Dlatego tak ważne są regularne badania.

„Osoby, które nie mogły wziąć udziału w akcji, wciąż mają szansę na bezpłatne badania” – mówi Grażyna Marszałek, pielęgniarka oddziałowa z tarnobrzeskiej stacji dializ. Lekarze POZ (rodzinni) praktykujący na terenie powiatu otrzymali, ważne do końca roku, w ramach akcji NEFROTEST, komplety skierowań na badania przesiewowe nerek. Skorzystać z nich mogą osoby powyżej 45. roku życia. Skierowania te obejmują również badanie ogólne moczu. Zmiany w moczu, które powinny nas zaniepokoić to białkomocz oraz obecność krwinek czerwonych, a także tzw. wałeczków ziarnistych.

Osoby młodsze, które nie mogą wykonać badań w ramach akcji, mogą przeprowadzić te dwa proste badania na własny koszt. Nie są one drogie, kosztują kilkanaście złotych i można je wykonać w dowolnym laboratorium. Warto raz do roku zbadać poziom kreatyniny we krwi i wyliczyć eGFR.

You May Also Like