Czasowa sprzedaż 45% udziałów Tarnobrzeskich Wodociągów na rzecz PFR – znamy szczegóły transakcji

W piątek pojawiła się informacja, że zgodnie z zapowiedziami Gmina Tarnobrzeg zawarła umowę z Funduszem Inicjatyw Samorządowych PFR na czasowe zbycie 45% udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. PFR traktuje transakcję jako zyskowną inwestycję w stabilną spółkę, a Tarnobrzeg widzi w tym szansę na zdobycie dodatkowych środków, które nie wpływają na wskaźniki zadłużenia miasta.
Worek z miejskimi pieniędzmi jest co prawda jeden, ale w założeniu zdobyte środki mają być przeznaczone m.in. na budowę dróg nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz w strefie gospodarczej, co ma zwiększyć potencjał rozwoju miasta w zakresie turystyki i rekreacji, czy poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Na pytania o szczegółowe warunki transakcji odpowiedział rzecznik prasowy Tarnobrzega, Wojciech Lis:

Za jaką kwotę sprzedajemy udziały?
Kwota za jaką Gmina zbywa udziały to 25 mln zł.

Ile łącznie będziemy musieli za nie zapłacić, żeby je wykupić?
Nominalny koszt transakcji obsługiwanej w latach 2022-2039 wynosi 43,5 mln zł i uwzględnia składnik inflacji. Realny koszt transakcji (bez inflacji) wynosi 32 mln zł.

Jak wygląda harmonogram spłaty? Czy jest równie specyficzny jak w pierwszych propozycjach, tzn. obecnie spłacamy nic lub niewiele, a największe spłaty wypadają na koniec (za 2-3 kadencje)?
W związku z zapewnieniem okresu karencji spółce Tarnobrzeskie Wodociągi wykup udziałów rozpoczyna się w 2022 roku od kwoty 1 581 000 zł i rośnie do kwoty 3 523 000 zł w 2039 roku. W ujęciu realnym koszt wykupu rośnie o 2,2 % rok do roku. Umowa przewiduje wcześniejszy wykup udziałów, który uzależniony jest od możliwości finansowych spółki i prowadzonej polityki kapitałowej. W przypadku wcześniejszych wykupów koszt transakcji ulegnie obniżeniu.

Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR komentuje transakcję następująco – Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa.

W związku z realizacją na terenie miasta Tarnobrzega inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej i funduszy krajowych, a także planowanych kolejnych projektów, konieczne stało się zabezpieczenie niezbędnych środków na wkład własny. Uwzględniając sytuację w zakresie zadłużenia Gminy istotne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pozyskiwania źródeł finansowych, w tym przede wszystkim źródeł kapitałowych nie tworzących nowych lub powiększających istniejących zobowiązań dłużnych w budżecie miasta. Dzięki pozyskanym funduszom z PFR gmina zamierza zrealizować ważne inwestycje, które przyczynią się do rozwoju miasta – powiedział Dariusz Bożek, Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Fot: PFR

You May Also Like