Do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet zgłoszono 25 kandydatek

Nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet trwał do 31 grudnia 2019 roku. W postępowaniu wpłynęło 25 zgłoszeń. Każda kandydatura mogła być poparta rekomendacją poświadczającą zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawioną przez organizacje pozarządowe, instytucje itp. lub grupę co najmniej 10  osób fizycznych.

Siedem kandydatek rekomendowanych jest przez organizacje pozarządowe, instytucje itp. Kolejne 17 rekomendowane jest przez grupy osób fizycznych. Jedna osoba złożyła dokumenty bez załączonej rekomendacji.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Rada liczy od 7 do 21 członkiń. W przypadku, gdy liczba kandydatek do Rady przekracza liczbę składu Rady, wyboru członkiń do Rady dokonuje Prezydent Miasta Tarnobrzega spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, na podstawie dotychczasowej działalności społecznej kandydatki do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet i ewentualnych rekomendacji poświadczających zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionych przez organizacje pozarządowe, instytucje itp. 

Jednocześnie tworzy się listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku zmniejszenia składu osobowego w trakcie kadencji.
Skład Rady Kobiet poznamy w ciągu 14 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatur, czy za około tydzień.

You May Also Like