Bardzo Młoda Kultura

Centrum Kulturalne w Przemyślu, które jest wojewódzkim operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury zaprasza nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, działaczy niezrzeszonych, osoby zajmujące się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych na pierwsze spotkania informacyjne. Spotkanie w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się 13 lutego o godz. 16:00.

BMK to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, to jeden z najważniejszych programów Narodowego Centrum Kultury, który dofinansowuje jego realizację w 16 województwach. Budując współpracę pomiędzy sektorami kultury i edukacji poprzez wspólne działania, chcemy wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Dzięki temu można bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych zajęciach warsztatowych i zdobyć pieniądze na swoje działania związane z szeroko pojętą edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.

Spotkania w ramach programu:
12 lutego 16.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, ul. Kościuszki 18;
13 lutego 16.00 Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2:
19 lutego 16.00 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1;
20 lutego 16.00 Miejski Dom Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki 15;
25 lutego 16.00 Sanocki Dom Kultury w Sanoku, ul. Mickiewicza 24;
26 lutego 16.30 Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9.

Nie ma zapisów, zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących się realizować na polu edukacji kulturowej i animacji. Przekażemy niezbędne informacje o programie, jego założenia, zasady uczestnictwa i korzyści płynące z uczestnictwa w konkursie regrantingowym. Przedstawimy także przykładowe projekty dofinansowane w latach 2016-2019.

W tym projekcie warto wziąć udział. Proszę przyjść i posłucha, rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

You May Also Like