Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się w sprawie ASF

W czwartek, 20 lutego, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu. Zespół obradował w związku z potwierdzeniem wystąpienia pierwszego przypadku wirusa ASF u dzika na terenie miasta.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował w składzie poszerzonym o sąsiednie powiaty, w spotkaniu prócz przedstawicieli Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Tarnobrzegu udział wziął m.in. Powiatowy Lekarz Weterynarii z Sandomierza. W obradach uczestniczyli też przedstawiciele Sanepidu, KMP w Tarnobrzegu, OSP, Straży Miejskiej, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, MOPR-u, Rejonu Dróg Miejskich, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnobrzega. Aktualną sytuację oraz podejmowane do tej pory działania przedstawił odpowiedzialny za zwalczanie wirusa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu.

Uczestnicy posiedzenia zapoznani zostali z przebiegiem zdarzeń począwszy od dnia 7 lutego – znalezienie pierwszego martwego dzika w okolicy Kamionki – aż do 19 lutego, gdy w godzinach popołudniowych Państwowy Instytut Weterynaryjny potwierdził wystąpienie w Tarnobrzegu pierwszego przypadku ASF. Wynik pozytywny dotyczy pierwszego znalezionego na terenie miasta dzika. – Jest to wynik ostateczny i niepodważalny – poinformował podczas posiedzenia MZZK Piotr Rucki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu.

Najważniejsza informacja, jaka powinna dotrzeć do mieszkańców miasta – wirus nie jest niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i zwierząt innych niż dziki, świnie i świniodziki. Właściciele psów i kotów mogą być spokojni.

W trosce o nie rozprzestrzenianie się wirusa ASF służby weterynaryjne zwracają się z apelem, by podczas spacerów nie spuszczać psów ze smyczy, właściciele domów jednorodzinnych, gospodarstw powinni zadbać o to, by zwierzęta nie opuszczały terenów posesji.

Główne działania służb nakierowane zostają obecnie na wyeliminowanie siedlisk wirusa (zebranie wszystkich padłych dzików) i ograniczenie możliwości jego rozprzestrzenienia.

Obecnie planowane są aktywne poszukiwania w obrębie miasta ewentualnych pozostałych padłych dzików. Inspekcja Weterynaryjna zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku znalezienia martwego dzika, ale też o nie puszczanie ze smyczy psów podczas spacerów. Zwierzęta te nie są narażone na zachorowanie na ASF, ale mogą przenieść wirusa.

Służby weterynaryjne na bieżąco informują hodowców trzody chlewnej o zasadach postępowania w powyższej sytuacji. Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja).

Przypadki znalezienia na terenie Tarnobrzega martwych dzików należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu, tel. 15 822 27 04 lub Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, tel. 986, lub Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, dyżurny tel. 15 851 3310 lub 112 alarmowy.

Info/fot: UM