Terytorialsi z Tarnobrzega ćwiczyli „u siebie”

Terytorialsi 323. Kompanii Lekkiej Piechoty, którzy wchodzą w skład niżańskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, ćwiczyli razem ze strażakami z OSP Sobów i OSP Wielowieś. Ćwiczenia zorganizowano 22 lutego w Tarnobrzegu w Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO) kompanii.

To już kolejne ćwiczenia z udziałem żołnierzy WOT i strażaków z OSP. Zagadnienia obejmowały działania przeciwpowodziowe oraz ratownictwa drogowego. Pierwszym punktem ćwiczeń stało się rozwinięcie Punktu Dowodzenia kompanii w strażnicy OSP Sobów, gdzie postawione zostały zadania dowódcom plutonów i skąd dowódca kompanii koordynował działaniami.

Głównym tematem ćwiczeń były działania ratunkowe podczas wypadków komunikacyjnych, zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zabezpieczanie i patrolowanie miejsc zagrożonych powodzią na terenie tarnobrzeskiego osiedla Sobów.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy WOT, każdy pododdział ma obowiązek raz na kwartał przeprowadzić zajęcia z tego zakresu w swoich rejonach odpowiedzialności. Poprzez takie działania żołnierze zapoznają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez terenowe służby ratownicze, nabywają praktycznych umiejętności, nawiązują kontakty z władzami samorządowymi i przedstawicielami grup ratowniczych oraz lokalną społecznością.

Podczas patrolowania ulic został zaaranżowany wypadek komunikacyjny na miejscu którego patrol zabezpieczył teren, wezwał służby ratunkowe do którego przybyli druhowie ze strażacy z OSP Wielowieś. Po przybyciu strażaków terytorialsi wstępnie zostali zapoznani ze sposobem wydostania poszkodowanych z pojazdu i udzielenia pierwszej pomocy. Następnie przystąpili do praktycznego działania wykorzystując sprzęt udostępniony przez strażaków w celu wydostania uwięzionego kierowcy. Po jego wydostaniu, grypa szybkiego reagowania przejęła rannego i przewiozła go do miejsca zbiórki osób poszkodowanych, gdzie ratownicy udzielali pomocy medycznej.

Drugim punktem ćwiczeń było uruchomienie pompy, rozwinięcie węży i przepompowanie zalewającej wody Mokrzyszówki do większego koryta rzeki Trześniówki. Nad tym zadaniem czuwali strażacy z miejscowej remizy OSP Sobów. Obu ćwiczeniom przyglądał się również, przybyły na ćwiczenia Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Dariusz Słota.

Głównym zadaniem WOT w okresie pokoju jest m.in. współdziałanie z lokalnymi służbami w sytuacjach kryzysowych oraz wspieranie lokalnej społeczności w różnych sytuacjach o charakterze niemilitarnym. Wspólne ćwiczenia pomiędzy żołnierzami a innymi służbami z układu pozamilitarnego wymuszają różne interakcje, wymianę doświadczeń, nabywanie nowych umiejętności oraz przygotowują do współdziałania.

You May Also Like