Tarnobrzeska Rada Kobiet krytykuje tempo prac nad płatnym parkowaniem w centrum miasta

Oficjalne prace nad wprowadzeniem w centrum Tarnobrzega stref płatnego parkowania pojawiła się już blisko rok temu, wydawałoby się zatem, że temat jest przemyślany i skonsultowany. Tym bardziej, że przez tydzień od ogłoszenia założeń projektu każdy mieszkaniec mógł zgłaszać swoje uwagi.
Odmiennego zdania są Panie z Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, które w piśmie skierowanym do Prezydenta Bożka zwracają uwagę, że konsultacje społeczne w tej sprawie były zbyt krótkie, zarzucają również przy tym brak należytej staranności.

Członkinie TRK wnioskują w piśmie o wydłużenie okresu konsultacji oraz zwrócenie uwagi na ich rzetelność i rzeczowość.

Zarzuty konkretyzują się m.in. w temacie problemu odbierania dzieci z przedszkoli, które po wprowadzeniu stref wiązałoby się z codziennymi (zwykle 2 razy dziennie) opłatami za parkowanie. Nie będę gdzie ten temat zaistniał po raz pierwszy, kto czyta forum ten wie 🙂
Może pojawiać się kontrargument, że bezpośrednio pod przedszkolem na ul. Sokolej parkowanie jest już bezpłatne, ale można też przypuszczać, że bezpłatne miejsca będą zajęte przez większość dnia przez osoby unikające parkowania tuż obok w strefie płatnej.

W piśmie pojawiło się również pytanie na jakie cele będą przekazywane środki uzyskane z płatnego parkowania, z sugestią wykorzystania ich na działalność kulturalno-oświatową. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w obietnicach wyborczych prezydenta nie było płatnego parkowania, pojawiało się za to w programie jego kontrkandydatki. Tam przeznaczenie zysków z parkowania było jasno określone – dochód miał być przeznaczony na zakup elektrycznych środków komunikacji miejskiej.

Z drugiej strony w obietnicach wyborczych prezydenta pojawiała się obietnica utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w centrum, o których od dłuższego czasu nie słyszymy. Również ten temat poruszają w piśmie do prezydenta członkinie Rady Kobiet. Według nich rozwiązanie problemu nie powinno się ograniczać wyłącznie do wprowadzania opłat, ale należy również podjąć starania w kierunku tworzenia nowych miejsc parkingowych.

Jak prezydent i Rada Miasta potraktują pierwszą sformułowaną opinię nowego organu doradczego? Dowiemy się już dziś, bo trwa właśnie sesja poświęcona m.in. tej tematyce.

W związku z planowanym wprowadzeniem płatnego parkowania w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Rada Kobiet na posiedzeniu dnia…

Opublikowany przez Tarnobrzeska Rada Kobiet Środa, 26 lutego 2020

You May Also Like