Skrócone godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

W związku z rosnącą liczbą osób zarażonych koronawirusem, także w województwie podkarpackim, Urząd Miasta Tarnobrzega wprowadza ograniczenia godzin przyjęć interesantów. Prezydent apeluje, by osobiście załatwiać tylko najpilniejsze, terminowe sprawy.

Przepraszamy za utrudnienia, ale jesteśmy zmuszeni podjąć wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować ryzyko przenoszenia się wirusa. Obserwując sytuację chociażby we Włoszech wykażmy się rozsądkiem i zrozumieniem dla naszych decyzji, stosujmy do komunikatów i zaleceń – z apelem do mieszkańców miasta zwraca się prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Od poniedziałku, 16 marca, interesanci będą mogli załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta tylko do godziny 13.30.

– Urząd pracował będzie w normalnych godzinach, ale zawężamy godziny, w których przyjmowani będą interesanci. Chcemy tym samym sprowokować ograniczenie wizyt w urzędzie, które czasami nie są konieczne. Raz jeszcze podkreślam, osobiście załatwiajmy tylko te sprawy, które ewidentnie tego wymagają, które są terminowe, z innymi wstrzymajmy się przynajmniej przez najbliższe dni. W przypadku pytań, wątpliwości zawsze możemy do urzędu zadzwonić – dodaje prezydent Bożek.

UWAGA! Od 16 marca 2020 r. Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, czynne w godzinach 7.30 – 13.30

Wskazany kontakt telefoniczny z urzędem. Poniżej wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych wydziałów.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

email : edukacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • edukacji : 1581-81-203
 • zdrowia : 1581-81- 207
 • Kultury i sportu: 1581-81-593

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

email : komunalny@um.tarnobrzeg.pl

email : srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

• dot. usuwania drzew: 1581-81-219

• dot. odpadów komunalnych: 1581-81-225

• dot. mieszkań komunalnych i socjalnych : 1581-81-226

• dot. sterylizacji i kastracji psów i kotów : 1581-81-224

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

email : fundusze@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony sprawach dofinansowań: 1581-81-266

1581-81-265

Wydział Komunikacji

email : komunikacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

• rejestracja pojazdów : 1581-81-239

• prawa jazdy : 1581-81-241

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

email: obywatelski@um.tarnobrzeg.pl

email: zko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

• dowodów osobistych: 15-81-81-234

• meldunkowych: 1581-81 -244

• działalności gospodarczej i wydawania pozwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych: 1581-81-230

• obronnych i ochrony przeciwpożarowej: 1581-81-520

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

email: budownictwo@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • pozwoleń na budowę i warunków zabudowy: 1581-81-212
 • planowania przestrzennego: 1581-81-255

Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa

email : techniczny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

 • zajęcia pasa drogowego i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej: 1581-81-260
 • inwestycje: 1581-81-259
 • realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych: 1581-81-251

Urząd Stanu Cywilnego

email: usc@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • aktów urodzeń: 1581-81-272
 • aktów zgonów i małżeństw: 1581-81-273

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że wszystkie śluby zaplanowane w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu odbywać się będą zgodnie z ustalonym terminem.

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

email: organizacyjny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

• współpracy z organizacjami pozarządowymi : 1581-81-583

• skarg i wniosków: 1581-81-576

Wydział Podatkowy

email: podatki@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • podatków od nieruchomości od osób fizycznych : 1581-81-247
 • podatku rolnego od osób fizycznych: 1581-81-248
 • podatku od osób prawnych: 1581-81-578
 • podatków od środków transportu: 1581-81-261
 • księgowości podatkowej: 1581-81-232

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

email: geodezja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • użytkowania wieczystego: 581-81-218
 • zgłoszenia robót geodezyjnych i mapy zasadnicze: 1581-81-205

Miejski Rzecznik Konsumentów

email: r.kwiatkowski@um.tarnobrzeg.pl

tel.: 1581-81-516

Biuro Zamówień Publicznych

Email: zampub@um.tarnobrzeg.pl

Tel.: 1581-81-568

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /43m87xibay/skrytka

Numer konta bankowego Urzędu Miasta:

Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547

(rachunek bankowy dla wpłat należności z tytułu podatków i opłat, dochodów z mienia)

You May Also Like