Komunikaty prezydenta związane z zagrożeniem koronawirusem

W dniu dzisiejszym Prezydent Tarnobrzega podjął decyzję o zamknięciu miejskiego targowiska. Jutro będzie ostatni dzień normalnego funkcjonowania miejskiego targowiska. Od 18 marca bazar zostaje zamknięty do odwołania. Pojawił się również apel skierowany do młodzieży o zastosowanie zasad bezpieczeństwa i zalecenie dla Straży Miejskiej, która ma przeprowadzić na ten temat akcję informacyjną. Władze miasta zachęcają do płacenia lokalnych podatków przelewem i do pomocy w tej operacji osobom starszym.

Komunikat Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka w sprawie zamknięcia targowiska miejskiego od środy 18 marca 2020 roku

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą kornawirusa istnieje konieczność ograniczania potencjalnego ryzyka jego rozprzestrzeniania. Podjąłem zatem decyzję o zamknięciu targowiska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego począwszy od dnia 18.03.2020 r. do odwołania. Moja decyzja podyktowana jest wyłącznie troską o mieszkańców.
Zdaję sobie sprawę, że jest to decyzja radykalna, lecz obecna sytuacja wymaga podejmowania wszelkich działań, które zmierzają do maksymalnego ograniczania wychodzenia z domu oraz spotykania się z innymi osobami, szczególnie w tak dużych skupiskach ludzkich. Podobne działania podejmują również inne miasta w naszym kraju, a, zamknięcie targowiska jest przejawem troski o zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta. Proszę Państwa o zrozumienie i stosowanie się do tej decyzji, jako wyraz wzajemnej obywatelskiej odpowiedzialności w  ramach społecznej kwarantanny. Służby porządkowe będą zobligowane do bezwzględnego egzekwowania przestrzegania niniejszej decyzji.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
/-/ Dariusz Bożek

Zachęcamy do płatności podatków przelewem, także za dziadków i rodziców

Przypominamy o możliwości i zachęcamy do opłacenia podatku przelewem. WAŻNE! – można dokonać takiej opłaty również za najbliższych członków rodziny.
W związku z przypadającym na dzień 16 marca terminem płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych zachęcamy wszystkich do płatności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzega.
W przesłanych do podatników decyzjach wskazano indywidualne numery rachunków bankowych. Wpłata na ten rachunek automatycznie zostaje przyporządkowana do konta podatnika.
Jednocześnie informujemy, że przepisy ordynacji podatkowej pozwalają na wpłatę podatku za członków najbliższej rodziny (małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo). Ze swojego konta można więc dokonać wpłaty za rodziców, czy dziadków. Pamiętajmy, seniorzy są w grupie szczególnie narażonej na zachorowanie na COVID-19, ciężką w przebiegu chorobę wywołaną koronawirusem. Zaleca się im unikanie miejsc publicznych.

Komunikat dotyczący funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Tarnobrzega

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w  nawiązaniu do podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.03.2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega informuje, że od 13 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa na terenie Miasta Tarnobrzega, obejmującego nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację będzie funkcjonował na zmienionych zasadach. Oznacza to, że w tym okresie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będą prowadziły wyłącznie dyżury telefoniczne, odbywające się zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem funkcjonowania punktów. W związku z powyższym nie będzie możliwości umawiania się na wizyty w punktach prowadzących ww. porady.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 (parter), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.

Telefon: 15 81 81  512

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny od poniedziałku do czwartku
w godz.: 10:00 – 14:00, piątek 8:00 – 12:00.

Telefony:
Poniedziałki – 602  452  635
Wtorki – 667 422  755
Środy – 600  464  471
Czwartki – 608  362  422
Piątki – 608  362 422

Prezydent Tarnobrzega apeluje: Młodzi, zrezygnujcie ze spotkań towarzyskich

Prezydent apeluje, głównie do młodzieży, by na czas wzmożonych działań mających powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa całkowicie zrezygnować ze spotkań towarzyskich, unika miejsc publicznych. Pozostać w domach powinni też seniorzy.

Apel prezydenta Tarnobrzega

Nigdy nie myślałem, że jako wieloletni nauczyciel będę kiedyś namawiał młodych do przeniesienia swojego życia towarzyskiego do przestrzeni wirtualnej. A jednak. Ten apel kieruję głównie do was młodzi tarnobrzeżanie. Proszę, powstrzymajcie się przed spotkaniami z rówieśnikami, zrezygnujcie z wizyt w miejscach publicznych, pozostańcie na ten czas w domu. Macie narzędzia, dzięki którym nie jesteście odcięci od świata. Korzystajcie teraz tylko z nich. Apeluję również do rodziców młodych ludzi, bowiem na nic moje prośby, jeśli młodzież będzie miała przyzwolenie rodziców do swobodnego korzystania z czasu wolnego od zajęć szkolnych. Proszę zrozumieć powagę sytuacji. Powtórzę za ministrem zdrowia, nie traktujmy tego czasu wolnego jak ferii, ale jak kwarantannę. Może to działania na wyrost. Oby. Ale też nie chciałbym, byśmy musieli sobie zarzucać, że czegoś nie zrobiliśmy, a mogliśmy. Drodzy tarnobrzeżanie, liczę na Wasz rozsądek. Nie możemy zachowywać się, jak gdyby nas problem koronawirusa nie dotyczył. Póki co, w mieście nie ma przypadku zarażenia siejącym postrach wirusem. Zróbmy wszystko, by ustrzec się przed nim.
Zwracam się również z prośbą do właścicieli pubów, klubów, restauracji, centrów sportowych o rozważenie możliwości tymczasowego zawieszenia działalności lokali. Nie zwlekajmy tak długo z niektórymi decyzjami, jak Włosi. Rozumiem względy ekonomiczne, ale w przypadku zagrożenia życia ludzkiego, żadne ekonomiczne argumenty nie przekonują. Zamknęliśmy szkoły, przedszkola, żłobki, miejskie placówki sportu, kultury, biblioteki, placówki dla seniorów, ograniczamy dostęp do Urzędu Miasta. Tylko wspólne, zdecydowane działania pozwolą zapanować nad wirusem. To dla nas wszystkich test prawdziwej odpowiedzialności.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek

Strażnicy Miejscy będą informować o zagrożeniu

Patrole tarnobrzeskiej Straży Miejskiej od dziś, piątek 13 marca, rozpoczynają działania informacyjno-prewencyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Prezydent Tarnobrzega wraz z komendantem tarnobrzeskiej Straży Miejskiej zdecydowali, że w sytuacji bagatelizowania apeli o powstrzymaniu się z odwiedzaniem miejsc publicznych, a takie nieodpowiedzialne zachowanie dotyczy głównie młodzieży szkolnej, strażnicy miejscy podejmą profilaktyczne działania informacyjno-prewencyjne wobec młodych ludzi przebywających w miejscach publicznych. Strażnicy będą informować o powadze sytuacji, o zagrożeniu jakie niesie przebywanie w dużych skupiskach ludzi, będą sugerować pozostawanie w najbliższych dniach w domach.

You May Also Like