Prezydent nałożył karę finansową na TSM

W dniu dzisiejszym Prezydent Tarnobrzega nałożył na Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową karę finansową w wysokości 7260 zł za zniszczenie drzewa. Chodzi konkretnie o wierzbę białą w formie dwupniowej, o obwodach pni 170 i 144 cm mierzonej na wysokości 130 cm rosnącą przy ul. Kopernika 10. Zniszczenie drzewa polegało na wycięciu ponad 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Jednocześnie 70% płatności zostało odroczone na okres 5 lat, z uwagi na prawdopodobieństwo zachowania żywotności drzewa. Na wpłatę pozostałych 30% kary TSM dostał 14 dni.

Temat przycinki drzew między blokami od zawsze jest kontrowersyjny, bo mniej więcej po połowie rozkłada się ilość zwolenników i przeciwników dużych drzew rosnących między blokami. Trzeba jednak przyznać, że w tym roku przycinka miała wyraźnie większy zakres niż zwykle. Oceniam chociażby po wierzbach rosnących na ul. Wyspiańskiego, które znam i obserwuję od 40 lat, gdzie z dorodnych drzew pozostawiono grube ogołocone kikuty.

Karę wymierzono na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewody Podkarpackiego w sprawie wniesionej przez mieszkankę Tarnobrzega, dotyczącej niewłaściwej pielęgnacji zieleni między blokami 8 i 10 przy ulicy Kopernika. Jak dowiadujemy się uzasadnieniu od decyzji, wniosek zawierał fotografie zniszczonego cięciem drzewa oraz stan sprzed cięcia.

W ciągu 14 dni TSM może odwołać się do SKO w Tarnobrzegu. Jeśli drzewo zachowa żywotność po 5 latach, to kara zostanie umorzona. Jeśli obumrze w wyniku cięcia, to TSM będzie musiał uiścić całą wysokość kary.

You May Also Like