Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru zaświadczenia, aby było wiążące?

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia daje upoważnionej osobie konkretne prawa. Często mylone jest jednak z pełnomocnictwem, które z kolei określa inne możliwości pełnomocnika. Sprawdź, co powinno zawierać upoważnienie do odbioru zaświadczenia, aby było wiążące?

Czym jest upoważnienie? 

Upoważnienie to pismo stworzone przez osobę upoważniającą drugą osobę do załatwienia konkretnych czynności w jej imieniu. Określa precyzyjnie zakres czynności upoważnionej osoby, która wykonuje w danym urzędzie lub przed danymi organami. Jaka jest różnica między upoważnieniem a pełnomocnictwem? Przede wszystkim pełnomocnictwo jest wyrażeniem woli osoby dającej pełnomocnictwo. Osoba, która je posiada, może w naszym imieniu podpisać dokumenty, umowę etc. Do odbioru pisma czy różnego rodzaju zaświadczenia wystarczy jednak stosowne upoważnienie. 

Jak sprawić, by upoważnienie było wiążące?   

By upoważnienie do odbioru zaświadczenia dokument musi zawierać określone dane niezbędne podczas późniejszej weryfikacji. Przywołajmy obrazową sytuację, by lepiej przedstawić problem. Załóżmy, że kupujemy samochód, który będzie użytkowany przez rodzinę. Z różnych powodów np. zniżek na ubezpieczenie OC chcemy zarejestrować pojazd na dane małżonki, która jednak nie może osobiście stawić się w wydziale komunikacji danego starostwa powiatowego, aby odebrać kartę pojazdu i dowód rejestracyjny. Wtedy dokumenty może odebrać mąż, jeśli oczywiście będzie posiadał przy sobie upoważnienie do odbioru. Jakie dane powinno zawierać upoważnienie?  

Poprawnie skonstruowane upoważnienie 

Aby upoważnienie do odbioru zaświadczenie było wiążące musi posiadać następujące informacje: miejscowość i datę sporządzenia dokumentu, imię i nazwisko osoby upoważniającej, nazwę firmy (jeśli nie jest to osoba fizyczna), numer dowodu osobistego i numer PESEL. Następnie przechodzimy do danych osobowych osoby upoważnionej do załatwienia określonej sprawy. Bardzo ważnym elementem sporządzenia prawidłowego dokumentu będzie cel upoważnienia. Musimy określić w jakim celu dajemy danej osobie upoważnienie. W naszym przypadku będzie to upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Na koniec dodajemy jeszcze podpis osoby udzielającej upoważnienia. Warto wspomnieć, że upoważnienie może mieć charakter jednorazowy lub stały. Stałe upoważnienie wydaje się przede wszystkim danemu pracownikowi, by w swoim imieniu mógł odbierać dokumenty dla firmy. Jeśli więc upoważnienie ma charakter stały, taka informacja musi znaleźć się na upoważnieniu. 

Moje upoważnienie jest nieważne

Co zrobić, gdy urzędnik nie przyjmie upoważnienia? Może zdarzyć się sytuacja, w której urzędnik nie wyda zaświadczenia, ponieważ nie przyjmie przedłożonego wcześniej upoważnienia. Zdarza się to nieczęsto, zazwyczaj w sytuacji, gdy urzędnik sprawdzi, że przygotowane upoważnienie zawiera błędy, braki, uchybienia formalne lub zakres czynności do wykonania przekracza obszar udzielonego upoważnienia. W takiej sytuacji należy jeszcze raz starannie przygotować dokument.

Zobacz również artykuł – „Elektroniczny wniosek urlopowy – szybko i bezproblemowo”.

Artykuł partnera