Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Od dzisiaj wprowadzono kolejne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta w czasie pandemii. Szczegółowe informacje poniżej.

Na podstawie Zarządzenia nr 150/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Tarnobrzega, w związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju informujemy, że:

OD DNIA 27 KWIETNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA
Korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta Tarnobrzega składać należy wyłącznie drogą pocztową i elektroniczną oraz poprzez wrzucenie pisma do pojemnika umieszczonego przed barierą ochronną w przedsionku wejścia do urzędu przy ul. Mickiewicza 7.

Informujemy, że nie ma możliwości dokonania płatności w Kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Nie ma również możliwości osobistego kontaktu z pracownikiem Urzędu, poza poniższymi wyjątkami, dotyczącymi:
Ślubów, rejestracji zgonów i urodzeń oraz sporządzania aktów zgonu i urodzeń (tel. 15 81 81 272);
potwierdzania profilu zaufanego (tel. 15 81 81 242);
oględzin drzew lub krzewów poprzedzających wydanie zezwolenia na ich usunięcie (tel. 15 81 81 231)
odbioru (po uregulowaniu ewentualnych należnych opłat):
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (tel. 15 81 81 204);
tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych (tel. 15 81 81 271) oraz praw jazdy – (tel. 15 81 81 273);
dowodów osobistych (tel. 15 81 81 281) i dokumentów z zakresu ewidencji ludności (tel. 15 81 81 243);
zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tel. 15 81 81 275; tel. 15 81 81 255).

..POWYŻSZE SPRAWY NALEŻY ZAŁATWIAĆ OSOBIŚCIE,..
..PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU Z PRACOWNIKIEM URZĘDU…