Prezydent podpisał aneks do umowy śmieciowej

Wydawało Wam się, że to już koniec podwyżek cen śmieci? Tak, wydawało Wam się. Chociaż Prezydent Dariusz Bożek podpisał aneks do umowy z MZK Stalowa Wola już w marcu, mi też do wczoraj tak się wydawało. Trafiłem jednak na wniosek radnego Damiana Szwagierczaka, z propozycją skierowania do Sądu Administracyjnego wniosku o postępowanie w celu ustalenia czy poprzez wymagane podpisanie aneksu MZK Stalowa Wola nie nadużywa pozycji dominującej. Radny wspomina również o “różnych standardach stosowania opłat uzależnione od tego, której gminy opłaty dotyczą”.

O to co wynika z podpisania aneksu i czego możemy się spodziewać w przyszłości spytałem rzecznika prasowego UM, P. Wojciecha Lisa.

Jaką zmianę warunków zaproponował MZK Stalowa Wola?

MZK w aneksie podniosło kwoty za zagospodarowanie frakcji odpadów, powołując się na drastyczne wzrosty kosztów zagospodarowania, obejmujące zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrost opłaty marszałkowskiej, wzrost opłat za przekazanie do unieszkodliwienia (m.in. termicznego przetwarzania) odpadów preRDF.

Czy proponowany aneks wpływa na kolejną podwyżkę opłat za odbiór śmieci dla mieszkańców?

Aneks wpływa na wysokość miesięcznych faktur, a tym samym na potencjalną wysokość opłaty od mieszkańca. Ustawa wprost stanowi, iż system powinien się samobilansować.

Jakie będą konsekwencje jeśli odrzucimy propozycję podpisania aneksu i w jakim pojawią się terminie?

Aneks został podpisany w dniu 25 marca br., a wejdzie w życie z dniem 1 lipca br. W przypadku nie podpisania aneksu, doszłoby do zerwania umowy a Gmina Tarnobrzeg nie miałaby zabezpieczonego odbioru odpadów. Czyli mielibyśmy powtórkę z marca 2018.

Z tego co pamiętam Prezydent Bożek zapowiadał na początku kadencji współpracę w tym temacie z sąsiednimi gminami i starania na rzecz uruchomienia naszego RIPOKa, we współpracy ze spółką FCC, której Tarnobrzeg jest współwłaścicielem. Przed końcem okresu obowiązywania umowy z MZK chcieliśmy wypracować lepsze rozwiązania na przyszłość. Czy przez ostatnie 1,5 roku udało się wypracować jakieś nowe rozwiązania w tym temacie, albo pojawiały się nowe pomysły na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tarnobrzeg?

Gmina Tarnobrzeg w celu kompleksowego rozwiązania problemu z zagospodarowania opadów oraz stworzenia w przyszłości ekonomicznego i skutecznego systemu zabierania i zagospodarowania odpadów, przygotowała koncepcję przebudowy systemu odpadowego w gminie i na tej podstawie prowadzi działania dwutorowo.

Pierwszy aspekt i kierunek działań dotyczy rozbudowy systemu wiat w mieście oraz przejęcia przez Gminę istniejących wiat od innych właścicieli w zabudowie wielorodzinnej, a także wyposażenia wszystkich wiat w jednolite pojemniki do odbioru odpadów. Zadanie to będzie realizował RDM Sp. z o.o lub spółka celowa powołana przez Gminę. Gmina przejmie 112 istniejących wiat oraz docelowo dobuduje ok. 70 nowych wiat w tym 28 wiat tzw. półpodziemnych. Pozwoli to obniżyć koszty odbioru odpadów, usprawnić sam odbiór i spełniać przez Gminę rosnące z roku na rok wymogi dotyczące poziomu odzysku i recyklingu odpadów. W celu realizacji tego aspektu budowy systemu gospodarki odpadami Gmina Tarnobrzeg a konkretnie Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na kwotę 11 mln zł. Wniosek czeka na rozpatrzenie.

W celu usprawnienia odbioru odpadów Gmina Tarnobrzeg rozbuduje ponadto w przyszłości istniejący PSZOK oraz utworzy co najmniej jeden dodatkowy PSZOK z rampą.

Drugim aspektem kompleksowego rozwiązania problemu odpadów jest kwestia ich zagospodarowania, a w zasadzie ograniczenia w przyszłości lawinowo rosnących kosztów zagospodarowania. W celu powstrzymania wzrostu kosztów zagospodarowania Gmina Tarnobrzeg zamierza założyć wspólnie z innymi Gminami spółkę celową, której rolą będzie zagospodarowanie odpadów.

You May Also Like