Raport o stanie miasta za rok 2019

Prezydent Miasta Tarnobrzega na podstawie ustawy o samorządzie gminnym przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Miasta Tarnobrzega, który obejmuje jego działalność w 2019 r.

Raport zostanie rozpatrzony podczas sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2020 r., która rozpocznie się o godzinie 11:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległości 2.

W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Tarnobrzega. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2020 roku na Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta w Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Urzędu – w godzinach pracy Urzędu).

Raport można pobrać pod tym linkiem.

Info: UM

You May Also Like