Terytorialsi z Podkarpacia jako pierwsi w Polsce będą strzelać z moździerza LMP-2017

Już w środę podkarpaccy terytorialsi jako pierwsi spośród żołnierzy z brygad OT w Polsce wykonają strzelanie z lekkiego moździerza piechoty LMP-2017. Ten najnowszy moździerz został wykonany w Zakładach Mechanicznych Tarnów. 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej ten rodzaj broni otrzymała jako jedna z pierwszych jednostek WOT. Strzelanie odbędzie się na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

W najbliższą środę tj. 10 czerwca żołnierze niżańskiego batalionu wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej jako pierwsi spośród żołnierzy brygad OT w Polsce wykonają strzelanie z najnowocześniejszego moździerza piechoty LMP-2017. Strzelanie odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie w obecności przedstawicieli Zakładów Mechanicznych Tarnów – twórców tej broni.

Podkarpacka Brygada OT lekkie moździerze piechoty LMP-2017 otrzymała jako pierwsza z jednostek początkowego etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Przekazanie sprzętu wchodzącego od tej pory w skład uzbrojenia podkarpackich terytorialsów to efekt podpisanej w grudniu 2018 umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Zakładami Mechanicznymi Tarnów. Docelowo w ten typ uzbrojenia będzie wyposażona każda kompania lekkiej piechoty.

…cieszę się, że moja brygada znalazła się pośród tych, które otrzymały pierwsze egzemplarze lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych Tarnów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Broń ta jest jednym z kluczowych ogniw systemu wsparcia ogniowego. Moździerze mają jedną zasadniczą cechę, która wyróżnia je spośród innych środków wsparcia ogniowego w pododdziałach brygady. Tą cechą jest możliwość prowadzenia ognia pośredniego np. w terenie górzystym czy zurbanizowanym. Wysoki kąt ostrzału jest bezcenny w przypadku celów, do których nie ma możliwości prowadzenia ognia bezpośredniego. Moździerz LMP-2017 może być wykorzystywany do strzelania nie tylko pociskami odłamkowo – burzącymi, ale również oświetlającymi. Ta ostatnia może służyć również do wsparcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz akcji poszukiwawczych – wyjaśnia płk Dariusz Słota – dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT.

You May Also Like