Urząd Miasta znosi kolejne ograniczenia

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega znosi kolejne ograniczenia. Tym razem związane są one z liczbą Interesantów mogących wejść do środka budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega. W dalszym ciągu bezpośrednia obsługa Interesantów odbywa się tylko i wyłącznie w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega, narzuconymi przepisami prawa, przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z opiekunem), a w pomieszczeniach Urzędu Miasta, w których odbywa się obsługa Interesantów, przebywać może nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając pracowników Urzędu).

Wszystkich Interesantów chcących załatwić sprawę w Urzędzie uprzejmie prosimy o stosowanie się do oznaczeń i wywieszonych wewnątrz budynku informacji na temat procedur bezpieczeństwa.

Wchodząc do środka budynku należy zdezynfekować ręce lub skorzystać z rękawiczek. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

Każdego dnia roboczego, w godzinach 12.00–12.30 wprowadza się przerwę na dezynfekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są Interesanci.

Stanowiska obsługi mieszczą się na parterze budynku i obejmują:

  • Biuro Obsługi Interesantów,
  • Urząd Stanu Cywilnego,
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,
  • Kasę,
  • Kancelarię Ogólną,
  • Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w Urzędzie do najpilniejszych spraw. Zalecamy kontakt za pomocą platformy e–PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź telefoniczny, a także dokonywanie płatności przelewem.

Info: UM

You May Also Like