“Posiłek w szkole i w domu” – dofinansowanie dla Tarnobrzega

Będziemy doposażać szkolne stołówki. Gmina Tarnobrzeg uzyskała wsparcie finansowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. To kolejny w ostatnim czasie sukces Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnobrzega w staraniach o dotacje.

– Pomimo licznych ograniczeń  związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, po raz kolejny w tym trudnym okresie, udało się skutecznie pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych  na poprawę warunków funkcjonowania tarnobrzeskiej oświaty. Tym razem z powodzeniem sięgnęliśmy po dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych. Na trzy nasze wnioski dwa, jeden dla Szkoły  Podstawowej nr 10, drugi dla Zespołu Szkół Specjalnych, zaowocowały dotacjami na łączną kwotą ponad 151 tysięcy złotych – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Wsparcie finansowe przyznano gminom w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków.

Z terenu województwa podkarpackiego wsparcie otrzymało 38 szkół, w tym dwie tarnobrzeskie. – Zadania, na jakie składaliśmy wnioski, obejmują doposażenie istniejących stołówek w profesjonalne sprzęty i urządzenia gastronomiczne, profesjonalne naczynia do gotowania, a także wyposażenie w meble, m.in. szafki, stoły centralne stosowane w placówkach żywienia zbiorowego – mówi Dariusz Bożek. 

Dokładnie 72158,16 zł gmina Tarnobrzeg otrzymała na podniesienie standardu stołówki w Szkole Podstawowej Nr 10. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 90197,70 zł.  Wkład własny gminy wynosi 18039,54 zł. Wsparcie w wysokości 79803,25 zł zostało udzielone dla realizacji zadania w Zespole Szkół Specjalnych. Przy całkowitym koszcie wynoszącym 99901,82 zł gmina musi wyłożyć finansowy wkład własny w wysokości zaledwie 20098,57 zł. Łączna kwota dofinansowania dla gminy Tarnobrzeg  wyniosła dokładnie 151961,41 zł.

Info: UM