Kolejni śmiałkowie zasilili szeregi podkarpackich terytorialsów

W sobotę 20 czerwca br. w Nisku bramy koszar przekroczyli kolejni ochotnicy, którzy zasilili pododdziały 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. To pierwsze powołanie ochotników od ogłoszenia pandemii w Polsce. W sumie do podkarpackiej brygady przybyło 93 żołnierzy, którzy odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze.

20 czerwca w Nisku odbyło się powołanie ochotników do służby w strukturach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Nisku kwalifikowano kandydatów do batalionu rzeszowskiego, niżańskiego, dębickiego, jarosławskiego oraz sanockiego. Wcześniej wszyscy stawili się w miejscach stacjonowania batalionów, gdzie przeprowadzono badanie temperatury oraz ochotnicy wypełnili oświadczenie związane z COVID 19.
Niespełna miesiąc temu dowództwo brygady ogłosiło nabór do podkarpackich terytorialsów. W tak krótkim czasie rękawicę podjęło 93 ochotników, w tym 27 kobiet. Są to osoby młode, które nie miały kontaktu z wojskiem, jak również z bagażem doświadczeń życiowych, którzy mówią, że od dawna chcieli wstąpić do wojska ale czas i obowiązki rodzinne nie pozwalały im na to. Teraz Wojska Obrony Terytorialnej stworzyły takie możliwości by bezkolizyjnie zrealizować swoje życiowe marzenie.

– Decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie to wyraz ogromnej odpowiedzialności za społeczeństwo i ojczyznę. Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment by wykonać pierwszy krok w dorosłość. Szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Minimum teorii, maksimum praktyki, m.in. taktyki wojskowej i strzelań bojowych tak, żeby po dwóch tygodniach ochotnicy, którzy nigdy dotąd nie byli w wojsku, nabyli umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i poznali podstawowe zasady zachowania na polu walki – wyjaśnia dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT płk Dariusz SŁOTA.

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. „szesnastki” i „ósemki”. 16-dniowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze odbywa się w systemie ciągłym na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. W tym szkoleniu udział biorą kandydaci, którzy do tej pory nie mieli styczności z żadną z form służby wojskowej i ci którzy odbyli służbę wojskową w formie przeszkolenia wojskowego czy też byli żołnierze zawodowi.

Podczas 16 dni szkolenia podstawowego instruktorzy największy nacisk kładą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na współczesnym polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie. W przededniu przysięgi wojskowej 4 lipca żołnierze ochotnicy odbędą egzamin końcowy, który składa się z wielu zadań taktyczno – ogniowych.
Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 5 lipca w Nowej Dębie.

You May Also Like