TSM nie zareagował na miejskie pisma w sprawie parkingu na ul. Kopernika

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację radnego Kamila Kalinki, w połowie kwietnia Gmina Tarnobrzeg wysłała pismo do Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wezwaniem do zdemontowania szlabanu ustawionego na wjeździe na parking między blokami Kopernika 14 i Kopernika 16. Parking wybudowano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika – dojazd do bloków 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14”, które w całości zostało sfinansowane przez Gminę Tarnobrzeg. Miasto informowało TSM, że w przypadku braku demontażu szlabanu konieczny będzie zwrot kosztów inwestycji przez spółdzielnię.

Do 4 czerwca TSM ani nie odpowiedziała na pismo, ani nie zdemontowała szlabanu na parking wybudowany z miejskich środków, zatem z założenia ogólnodostępny.
W tej sytuacji Gmina Tarnobrzeg wezwała Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową kolejnym pismem do zwrotu kwoty 159209,76 zł brutto.

To już kolejne spięcie na linii UM-TSM. W kwietniu Prezydent nałożył na TSM karę za zbyt intensywne cięcie drzew, również przy ulicy Kopernika.

You May Also Like