W poniedziałek spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi S74 na odcinku Opatów-Nisko

W najbliższy poniedziałek 13 lipca o godz. 11:00 w hali MOSiR odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko. Spotkanie będzie również transmitowane w TDK i SP10.

W ciągu 14 dni od spotkania będzie można przesyłać podpisane formularze opnii, które zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób.

Przebieg drogi
Projektowany przebieg drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie
województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku od końca obwodnicy Opatowa w rejonie miejscowości Okalina Kolonia, na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia do projektowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie
województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

Podstawowe parametry techniczne

  • klasa techniczna S
  • prędkość projektowa 100 km/h
  • prędkość miarodajna 110 km/h
  • liczba pasów ruchu 2×2,
  • szerokość pasa ruchu 3,5 m
  • szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
  • szerokość pasa dzielącego (z opaskami) 4,00 m

Zakres inwestycji na terenie gminy Tarnobrzeg

W wariancie W1 trasa omija miasto Sandomierz od południa zgodnie z założeniami planów zagospodarowania obu województw. Przebiega pomiędzy miejscowościami Wielowieś, a Sielec. Na przecięciu z drogą DW-723 przewidziano lokalizację węzła. Za węzłem trasa przekracza tory kolejowe relacji Tarnobrzeg – Sandomierz i Sandomierz – Stalowa Wola.

Wariant W1

Wariant W3 wchodzi łukiem w obszar gminy Tarnobrzeg po południowej stronie miejscowości Zakrzów, gdzie przecina się z drogą DW-723. Następnie projektowana trasa przecina planowaną wzdłuż torów kolejowych relacji Tarnobrzeg – Sandomierz Obwodnicę Tarnobrzega. Na przecięciu tras przewidziano lokalizację węzła. Za węzłem trasa przecina tory kolejowe i biegnie wzdłuż torów relacji Tarnobrzeg – Stalowa Wola.

Wariant W3

Wariant W4 przebiega przez teren powiatu i gminy Tarnobrzeg po północnej stronie miejscowości Wielowieś na długości niecałych 3km. Na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej i istniejącej DW-723 zlokalizowano węzeł tuż przed torami kolejowymi relacji Tarnobrzeg -Sandomierz.

Wariant W4

Wariant TGD w początkowej fazie poprowadzony jest analogicznie do wariantu W3. Następnie na wysokości miejscowości Sobów odgina się na północny-wschód i po przecięciu torów kolejowych relacji Sandomierz – Stalowa Wola trasa wkracza w obszar gminy Gorzyce.

Wariant TGD
Wariant TGD

Wariant 1A omija po południowej stronie miejscowość Sielec. Następnie po przecięciu się z drogą wojewódzka 723, na której zaprojektowano węzeł, odgina się i biegnie w kierunku północno-wschodnim. Powyżej miejscowości Sobów łączy się z wariantem W1.

Wariant A1

Wariantowanie przebiegu drogi na terenie gminy Tarnobrzeg
Na obecnym etapie inwestycji projektowane są następujące warianty przebiegu trasy:
– Wariant W1 – czerwony – od km 28+838 do km 34+364, o długości ok. 5,526km • Węzeł Tarnobrzeg na DW723 w km 30+963
– Wariant W3 – zielony – od km 26+880 do km 34+058, o długości ok. 7,178km • Węzeł Tarnobrzeg na proj. obwodnicy Tarnobrzegu (ew. DW723) w km 31+427
– Wariant W4 – różowy – od km 28+597 do km 31+107, o długości ok. 2,510km • Węzeł Tarnobrzeg ma DW723 w km 29+776
– Wariant TGD – pomarańczowy – od km 27+888 do km 35+963, o długości ok. 8,075km • Węzeł Tarnobrzeg na proj. obwodnicy Tarnobrzegu (ew. DW723) w km 32+365
– Wariant 1A – oliwkowy – od km 30+123 do km 35+363, o długości ok. 5,240km • Węzeł Tarnobrzeg na DW723 w km 31+841