Tarnobrzeg z dofinansowaniem na remont ul. Orląt Lwowskich

Ponad 3,5 mln złotych dofinansowania na remont ul. Orląt Lwowskich na osiedlu Miechocin otrzyma samorząd Tarnobrzega z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę w tej sprawie podpisali w czwartek, 9 lipca, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W spotkaniu uczestniczył też wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Sopel. Tarnobrzeskich radnych reprezentowali  radni Kamil Kalinka i Andrzej Biernat, a przewodniczących tarnobrzeskich osiedli Alfred Martyniak i Jerzy Piś.

Podstawą prawną przekazania dofinansowania jest art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.). Koszty kwalifikowane zadania wynoszą 7 milionów 97 tysięcy 329 złotych brutto, niekwalifikowane – 92 tysiące 501 złotych brutto. Dofinansowania zadania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, dokładnie 3 miliony 548 tysięcy 664 złotych.

Zakres planowanej inwestycji na ul. Orląt Lwowskich obejmuje:
• Normalizację szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~0+268 m, 6,0 m na odcinku o przekroju częściowo ulicznym (krawężnik po lewej stronie i po prawej pobocze bitumiczne o szer. 1,0m) do km 1+558,5 i 6,0 m na odcinku o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami bitumicznymi o szerokości 1,0 m do końca projektowanego odcinka,
• Wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni.
• Przebudowę oraz budowę chodników i budowę ciągów pieszo-rowerowych.
• Odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów otwartych.
• Wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi.
• Regulację wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych.
• Zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją.
• Przebudowę istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją.
• Przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków.
• Budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów przystankowych.
• Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

Info/fot: UM