Zamknięta ul. Mickiewicza od Sikorskiego do Orląt Lwowskich

W związku z modernizacją drogi powiatowej P1110R w Tarnobrzegu kolejnym etapem robót związanym z układaniem warstwy ścieralnej jezdni na całej szerokości ulicy w km 0+000 do km 1+221 w dniu 29 lipca 2020 r. konieczne jest całkowite zamknięcie ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Wł. Sikorskiego i Wisłostrada do skrzyżowania z ulicą Siarkowa i Orląt Lwowskich.

Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na ulicy Mickiewicza na w/w odcinku będzie realizowane w godzinach od 17.00 do 4.00. nad ranem.  W dniu 30 lipca 2020 r. zostanie przywrócony dotychczasowy ustalony ruch jednokierunkowy na ulicy Mickiewicza.

Zmiany w organizacji ruchu zakładają brak możliwości skrętu w prawo z ulicy Wisłostrada oraz brak możliwości skrętu w lewo z ulicy  Władysława Sikorskiego w wyłączoną z ruchu ulicę Mickiewicza. Oznakowanie związane z czasowym wyłączeniem z ruchu ulicy Mickiewicza od strony skrzyżowania z ulicą Wł. Sikorskiego i Wisłostradą oraz ulicy Mickiewicza (odcinek drogi wojewódzkiej) będzie ustalony wprowadzonym czasowym oznakowaniem na poszczególnych wlotach skrzyżowania  zapewniając bezpieczeństwo ruchu oraz informując o sposobie przejazdu przez skrzyżowanie z wyłączeniem z dotychczasowego ruchu jednokierunkowego ulicy Mickiewicza.

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym przepraszamy i życzymy bezpiecznej jazdy.   

Info: UM

You May Also Like