Do 13 sierpnia trwają konsultacje „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Tarnobrzega”

W dniach od 7 do 13 sierpnia trwają konsultacje społeczne „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Tarnobrzega”. Projekt dokumentu oraz formularz do zgłaszania uwag można pobrać z linków na końcu tekstu.

Zgodnie z zapisami § 7 ust 2 Uchwały Nr XXV/277/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega, podano informację o wyłożeniu do wglądu projekt dokumentu pn.: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027″.

To kolejny miejski dokument, który powstaje bo musi. Na ile dokument jest powtarzalny z innymi tego typu opracowaniami w czasie, przestrzeni i nazwie świadczy chociażby wyświetlany tytuł pdf-a, który brzmi… „POŚ dla Gminy Miasto Ustka na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku.” 😉

Oprócz, jak zawsze interesujących, informacji ogólnych o mieście znajdziemy analizy i rozwiązania lokalne które zakwalifikowano jako adaptacyjne do zmieniającego się w najbliższym czasie klimatu, przede wszystkim zagrożenia rosnącą temperaturą, suszą i nadmiernymi opadami (powodzie). Dokument po części dotyczy naszego wpływu na zmiany klimatu, przede wszystkim jednak adaptacji do tego zjawiska.

Na pewno jest o czym dyskutować, bo z jednej strony wspomniano o Przestrzeni wokół Jeziora Tarnobrzeskiego jako regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku, z drugiej strony zaznaczono, że na tym terenie istotne jest zwiększenie ilości powierzchni przepuszczalnych, poprzez stosowanie rozwiązań, które pozwalają na przesiąkanie wody do gruntu. Wiemy jak to realnie wygląda, to akurat ostatnio dyskutowany w Internecie temat – dlaczego w trakcie rewitalizacji terenu nad Jeziorem zaplanowano tak wiele powierzchni nieprzepuszczalnych. Na forum przewijał się również pomysł zazielenienia rynku, przy czym nie tylko w formie pojedynczych drzew, ale po prostu usunięcia części betonowej kostki na korzyść zieleni. Zatem czytać, pisać, może coś z tego wyniknie.

Projekt MPA:
http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/2578/1/projekt_-miejski_plan_adaptacji_do_zmian_klimatu_dla_tarnobrzega.pdf

Formularz do zgłaszania uwag:
http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/2578/1/formularz_zglaszania_uwag.docx

Wypełniony formularz można składać w następujący sposób:

  • osobiście lub listownie na adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg ,
  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania korespondencji elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail: fundusze@um.tamobrzeg.pl.