Ubezpieczenia szkolne

„Haracz” w przedszkolu lub w szkole za ubezpieczenie grupowe, które w większości przypadków nie odpowiada potrzebom rodziców, czy też bardziej „uszyta na miarę” indywidualna ochrona dla Twojego dziecka?

Na to pytanie odpowiedź może być tylko jedna. Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku ochronę na symbolicznym poziomie – wybierze ofertę przedstawianą w przedszkolu lub szkole. Jeśli będziesz chciał zapewnić mu ochronę na poziomie dostosowanym do swoich potrzeb i możliwości – wybierze ofertę indywidualną.

Tyle z teorii, przejdźmy do praktyki.

Po pierwsze, żaden dyrektor placówki oświatowej nie ma prawa oczekiwać, czy żądać przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Nie ma prawa oczekiwać od rodzica żadnych oświadczeń, w związku z rezygnacją z takiej oferty. Ubezpieczenia uczniów były i są ubezpieczeniami dobrowolnymi, poza szczególnymi przypadkami opisanymi w przepisach prawa (wyjazdy zagraniczne, praktyki szkolne).

Po drugie, na ubezpieczenia Autocasco samochodów, rodzice przeznaczają po kilkaset lub nieraz kilka tysięcy złotych rocznie. Odpowiedzialny rodzic takie właśnie „autocasco” w możliwie najszerszym zakresie, powinien zapewnić również swojemu dziecku. Za nie więcej niż 200 zł w skali roku, otrzyma dużo większy zakres ochrony niż w ubezpieczeniach grupowych. Czy cenniejszy jest uszczerbek majątkowy w pojeździe, czy też szkoda której może doznać nasze dziecko?

Po trzecie, czy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że w większości przypadków oferty przedstawiane w szkołach lub przedszkolach, sprowadzają się do wypłacenia świadczenia po zakończonym leczeniu dziecka? Ja swoim klientom rekomenduję zawarcie umowy na zasadach, takich jakie wybieram dla własnego dziecka. Wybieram sprawdzony zakres, w którym świadczenie otrzymujemy w kilka dni po zajściu nieszczęśliwego wypadku. Mamy wtedy środki finansowe na zapewnienie szybkiej rehabilitacji, np. po zdjęciu gipsu.

Po czwarte, jeśli patrzymy na ofertę przedstawianą w szkole lub przedszkolu, wyłącznie przez pryzmat tego ile złotówek możemy otrzymać za dzień pobytu w szpitalu naszego dziecka, to patrzymy w niewłaściwą stronę. Świadczenia te bowiem dotyczą, marginalnej ilości przypadków. Jeśli zależy Ci wyłącznie na otrzymaniu 500 zł za 5 dni pobytu w szpitalu – to wybierz ofertę grupową. Jednak pamiętaj, że w ubezpieczeniu grupowym za złamanie ręki (przedramienia, 2 kości) przez Twoje dziecko, najczęściej otrzymasz 600-800zł. Za ten sam uszczerbek na zdrowiu w polisie, którą Ci zaproponuję, kwota ta może wynieść nawet 3000 zł.

Tyle z teorii i praktyki. Czas podjąć decyzję. Czy chcesz zapewnić swojemu dziecku ochronę na poziomie co najwyżej przeciętnym płacąc 30-50 zł, czy też chcesz możliwie w pełni chronić zdrowie i życie swojego dziecka, płacąc składkę 150-200 zł w skali roku.

Moje biuro w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 20, jest otwarte od godziny 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Jestem również w stanie umówić się na indywidualne spotkanie poza tymi godzinami pod tel. 509 673 558 . Telefon do mojego biura to 15 822 44 66 a adres e-mail: lp.sica@oruib

Piotr Kowalik

You May Also Like