Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę. Podwyżka cen wody już od września

Pamiętacie jak 2 lata temu płaciliśmy 9,43 zł za 1m³ wody?
Co powiecie na cenę 14,68 zł już za 2 lata?

Na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów nie dotrwaliśmy do końca trzyletnich taryf, który zakładał wzrost cen wody o 30%. Przed zakończeniem trzeciego roku wystąpiono o wzrost stawek.

Po dłuższej wymianie pism, Wody Polskie zatwierdziły cenę na dostarczenie wody i odbiór ścieków w wysokości 13,12 zł brutto za 1m³ już od 1 września 2020 na rok. W kolejnym roku cena wzrośnie do 14,19 zł, a w następnym do 14,68 zł. Oznacza to wzrost ceny o ponad 55% w ciągu raptem 5 lat! Na pociechę można dodać, że opłata abonamentowa zmienia się tylko nieznacznie.

Jak wynika z wyjaśnień w decyzji Wód Polskich, to na ich wniosek udało się w maju 2020 roku ponownie przeliczyć stawki i je obniżyć względem proponowanych. Kolejną obniżkę proponowanych cen udało się uzyskać w czerwcu, dzięki dokapitalizowaniu Tarnobrzeskich Wodociągów kwotą 500.000 zł. Bez tych uzgodnień i decyzji ceny wody byłyby jeszcze wyższe.
Organ regulacyjny uzyskał również wyjaśnienia odnośnie ewentualnego negatywnego wpływu umowy z Funduszem Inwestycji Samorządowych na wysokość cen taryfowych. Oczywiście po raz kolejny usłyszeliśmy i jeszcze wiele razy usłyszymy, że takiego wpływu nie ma.

To już kolejna z serii naszych lokalnych podwyżek po gwałtownym podniesieniu cen odbioru odpadów, wcześniejszych podwyżkach cen wody, zeszłorocznej podwyżce podatku od nieruchomości, nie wspominając o podwyżce za usługi na miejskim cmentarzu, czy o wprowadzeniu planowanego podatku od parkowania w centrum.

You May Also Like