Przysięga WOT w Nowej Dębie

W najbliższą niedzielę 30 sierpnia o godz. 11.00 w Nowej Dębie, odbędzie się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga odbędzie się na placu apelowym Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, na którym słowa roty przysięgi wojskowej wypowie 71 ochotników.

Ochotnicy będą przysięgać na sztandar 3.PBOT, który w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i w dniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota – dowódca brygady odebrał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne uroczystoś

odbędzie się w koszarach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba przy ul. Anieli Krzywoń 1. Przysięga organizowana jest tak, by zachowane zostały wszelkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie COVID 19. Wśród ochotników, którzy wypowiedzą słowa roty będzie 44 studentów i uczniów szkół ponad podstawowych oraz 22 kobiety.

Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się na obiektach szkoleniowych OSPWL Dęba. Organizatorem „szesnastki” był 32. Batalion Lekkiej Piechoty z Niska, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów ochotnicy uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek szkolenia terytorialsów – cykl szkolenia, trwa trzy lata i podzielony jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

****

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład Brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz SŁOTA.

Zdjęcie: 3.PBOT

You May Also Like