Tarnobrzeg zaskarży wyrok WSA do NSA

Pewnie podobnie jak NW24 nie dostałem odpowiedzi na pytania w sprawie zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego, zakwestionowanego przez RIO i zaskarżonego (bez powodzenia) do WSA. Dostałem jednak oświadczenie w sprawie, z którego dowiadujemy się przede wszystkim jakie będą dalsze kroki, tzn. że Tarnobrzeg zaskarży wyrok WSA w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Czyli do końcowego rozstrzygnięcia BO2020 jeszcze daleko.

Oświadczenie władz miasta w sprawie BO2020:

Projekt „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” został wybrany przez mieszkańców znaczącą większością głosów. Wybór został zakwestionowany przez RIO z uwagi na kwotę projektu oraz projektowany przebieg na terenie nie należącym do miasta. Z chwilą formowania projektu do budżetu miasta – wszystkie uchybienia projektu zostały usunięte – zatem miał być realizowany. Niestety uchwała RIO i kolejni wyrok WSA w Rzeszowie na chwilę obecną uniemożliwiają realizację jakiegokolwiek zadania w tym zakresie.

Gmina Tarnobrzeg mając za wiodącą wolę mieszkańców zaskarży wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podstawą zaskarżenia będą okoliczności związane z prawidłowością formalną projektu w chwili  uchwalenie w budżecie miasta oraz nieprawidłowościami w działaniu RIO w zakresie zaniechania wyłączenia członka RIO osobiście zaangażowanego w kwestionowanie postanowień aktów w zakresie budżetu obywatelskiego. 

You May Also Like