Znamy listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Po ogromnym zamieszaniu z tegorocznym Budżetem Obywatelskim, które niedawno wypłynęło, poznaliśmy listę projektów na przyszły rok. Oprócz kilku, powiedzmy już – klasyków – pojawiają się również nowe ciekawe propozycje.

Przypomnijmy, że w Tarnobrzegu Budżet Obywatelski podzielony jest na projekty duże i małe. Na duże przeznaczone jest blisko 1,5 mln złotych według kolejności z listy do wyczerpania puli, na projekty małe o wartości do 10.000 zł każdy, przeznaczona jest pula 100.000 zł.

Wśród pięciu dużych projektów pojawiają się dwa wyczerpujące całą pulę środków. Jeden nie odbiega szczególnie od zeszłorocznej propozycji „Widno i bezpiecznie”, o czym świadczy nawet żartobliwa nazwa „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”. Projekt przewiduje wykonanie 177 słupów elektrycznych, 198 opraw i 5 projektów oświetlenia, na 16 tarnobrzeskich osiedlach.

Drugi projekt wyczerpujący pulę to „Gród Słowiański nad Jeziorem Tarnobrzeskim”, w którym przewidziano budowę obwałowania z palisadą, dwóch wież przy bramie, dworu i pięciu chat tematycznych. Domyślam się kto mógł taki projekt złożyć. Przedsięwzięcie bez wątpienia interesujące, nieco nawiązujące do promowanego jakieś 15 lat temu przez stowarzyszenie ESTEKA, przy czym wówczas gród miał powstać na terenach za Zamkiem Dzikowskim. Wydaje się jednak, że kwota 1,5 mln złotych na budowę dworu, 5 chat, dwóch wież z bramą, palisady, oświetlenia, wyposażenia itd. jest wyraźnie zbyt niska. Chyba ktoś dawno nie budował dworu, o reszcie zabudowań nie wspominając. Kolejna kwestia to brak informacji o działaniu Grodu Słowiańskiego po ewentualnym wybudowaniu. Kto miałby się zajmować jego codziennym utrzymaniem, obsługą i na jakich warunkach? Nie wykluczam, że poprę właśnie ten projekt, aczkolwiek mam poważne obawy czy w razie wyboru prace nie skończą się na wałach, palisadzie i ścianach dworu i zostaniemy z wydmuszką jak w przypadku niesławnej (to lepiej, że w takim stanie nie jest bardziej sławna) wieży do wspinaczki.

Kolejne projekty duże to budowa chodnika na os. Wielowieś (156 tys, zł), klasyk – czyli wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim (615 tys. zł) oraz budowa dwóch profesjonalnych boisk do gry w bule (45 tys. zł). Jeden z projektów dużych dotyczących wykonania oświetlenia na os. Wielowieś wycofano, zapewne w związku z większym projektem ogólnomiejskim.

Wśród projektów małych dominuje klasyka osiedlowa, czyli altany, place, chodniki, oświetlenie, place zabaw, boiska, zakup kosiarki, zakup krzesełek na boisko, kosze na psie kupy, remonty i zakup wyposażenia. Interesującą inicjatywą jest projekt z osiedla Stare Miasto „Założenie klombów na Placu Bartosza Głowackiego”, wpisujący się w temat stopniowego odbetonowania rynku i wprowadzenia na nim większej ilości zieleni.

Wpis na temat zakończenia „betonowego eksperymentu”, który wrzuciłem końcem sierpnia miał zasięg około 10.000 użytkowników, 30 udostępnień, ponad 100 komentarzy i blisko 550 reakcji, niemal wyłącznie pozytywnych. Tak, mamy szansę na realne stopniowe zazielenianie rynku, oby w ramach większej i przemyślanej wizji.

Może po trwającym ćwierć wieku betonowym eksperymencie już czas z powrotem zazielenić i chociaż częściowo przywrócić do…

Opublikowany przez Tarnobrzeg.info Czwartek, 27 sierpnia 2020

Kolejny projekt ze Starego Miasta również dotyczył zieleni, konkretnie wykonania nasadzeń wieloletnich wzdłuż ul. Wyszyńskiego, ale ten akurat został odrzucony, bo nasadzenia planuje miasto.

Łącznie, z różnych względów odrzucono 9 zaproponowanych projektów, wśród uzasadnień pojawiały się tereny nienależące do gminy, planowane inwestycje miejskie w zakresie podobnych zadań, niezgodność z planem zagospodarowania, czy też niewłaściwy zakres robót. Lista nie jest jeszcze ostateczna, do 16 września autorzy odrzuconych projektów mogą się odwoływać.

Głosowanie przewidziano w dniach od 12 do 18 października 2020 r., a ogłoszenie wyników do 21 października. Oby tym razem wszystko się powiodło od strony techniczno-organizacyjnej.

Listę projektów dużych można znaleźć pod tym linkiem:
http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/2458/1/lista_zlozonych_projektow_do_budzetu_obywatelskigo_na_2021_-projekty_duze_2.pdf

Projektów małych pod tym: http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/2458/1/lista_zlozonych_projektow_do_budzetu_obywatelskigo_na_2021-_projekty_male_2.pdf
A wyniki weryfikacji tutaj:
http://www.tarnobrzeg.pl/download/gfx/tarnobrzeg/pl/defaultaktualnosci/10/2458/1/wyniki_weryfikacji_projektow_zlozonych_do_budzetu_obwywatelskiego_na_2021_rok_2.pdf

You May Also Like