Zakończono renowację krzyża z cmentarza wojennego

Zabytkowy drewniany krzyż z figurą Chrystusa ukrzyżowanego powrócił na swoje miejsce. Po wykonaniu prac remontowych i konserwatorskich znów stanął na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu.

Prace konserwatorskie przy remoncie zabytkowego drewnianego krzyża od lat stojącego na tarnobrzeskim cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Tarnobrzegu. Wcześniej uzyskano na nie konieczne zezwolenia Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszt zrealizowanych prac w ramach zadania „Remont zabytkowego krzyża – pomnika centralnego kwatery z I wojny światowej Cmentarza wojennego w Tarnobrzegu przy ul. Targowej” wyniósł 12 880 zł, a sfinansowany został ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Podkarpackiego w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

Info/fot: UM

You May Also Like