Zakończono rewitalizację Placu Górnika

Zakończona została realizacja zadania pn. „Rewitalizacja Placu Górnika w Tarnobrzegu”. 15 października dokonano odbioru tej inwestycji współfinansowanej z budżetu osiedlowego. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze (w tym pomiarowe, rozbiórkowe i wywóz gruzu) oraz główne roboty budowlane. W efekcie prac powstało sześć miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojściami, wybudowano alejki oraz dojście do tzw. poidełka. W zakresie wykonanych prac było też humusowanie oraz obsianie trawą. Wykonawcą tej części zadania był Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o. w Tarnobrzegu. 

W efekcie rewitalizacji na wspomnianym placu zamontowano też trzy urządzenia zabawowe. Do dyspozycji najmłodszych jest karuzela tarczowa z siedzeniami, huśtawka potrójna, a także bujak – konik. Zakupiono też i zamontowano pięć ławek, pięć koszy na śmieci, trzy tablice do prezentacji. Na miniboisku zamontowano małą bramkę.

Ogółem wartość wszystkich robót wyniosła 143 288,24 złotych, z tego 50 tysięcy złotych pochodziło z budżetu osiedlowego, pozostałą część pokryto z budżetu gminy.

Info/fot: UM

You May Also Like