Szykuje się zmiana ceny za odbiór odpadów, a docelowo również zmiana zasad rozliczania opłat

W programie zaplanowanego na 28 października posiedzenia Rady Miasta pojawił się punkt zapowiadający ustalenie nowych stawek za odbiory odpadów, ale sugerujący również wprowadzenie dalej idących zmian. O wysokość nowej stawki spytałem rzecznika prasowego miasta.

Dziewiąty punkt porządku obrad brzmi następująco:
Rozpatrzenie uchwał w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W nowym przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Tarnobrzeg najkorzystniejszą ofertę o wartości 10507047,18 zł złożyła firma San-Ta EKO Sp. z o.o.

Będzie nieco taniej!

Szacunkowe wyliczenia dały nam podstawy dyskusji na forum o możliwym obniżeniu stawek. I rzeczywiście w nowej uchwale proponowana jest stawka 26 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych. Oznacza to obniżkę o 3 złote od osoby względem obecnie obowiązującej stawki. Z kwot przetargowych wynikały stawki 24,80 i 24,89 zł, ale po doliczeniu kosztów administracyjnych oraz kosztów likwidacji nielegalnych składowisk odpadów uzyskana została stawka 26 zł. Planowane jest również zwiększenie ulgi za stosowanie kompostownika w gospodarstwie domowym.

Docelowo opłaty za śmieci mają wynikać ze zużycia wody w gospodarstwie

To nie koniec zmian. W dłuższej perspektywie planowana jest zmiana systemu rozliczania opłat za odbiór odpadów i oparcie go nie na deklaracji o ilości mieszkańców, ale na zużyciu wody w gospodarstwie.
– W zaproponowanym  projekcie uchwały podtrzymana jest metoda rozliczania od osoby. Jednak opracowywane są już zasady zmiany metody na rozliczanie za wodę tzn. od 1 m3 zużycia wody w gospodarstwie. Zmiana metody zostanie zaproponowana zapewne za 2-3 miesiące – mówi dla Tinfo Wojciech Lis, rzecznik prasowy UM.

You May Also Like