Krzyżówka po odbiorze

W terminie zakończył się remont i przebudowa odcinka ul. Sikorskiego w Tarnobrzegu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723, wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka oraz wlotami ulic Wyszyńskiego i Zwierzyniecka.

Remont tego odcinka głównego traktu komunikacyjnego przez Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego na wysokości skrzyżowania Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka, obejmował zarówno prace z branży drogowej, ale też sanitarnej i elektrycznej. W zakresie branży drogowej wykonano nawierzchnię jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy,  krawężniki i opaski wzdłuż jezdni, oznakowanie pionowe i poziome. W zakresie branży sanitarnej prace dotyczyły m.in. istniejącego odwodnienia. Prace z branży elektrycznej obejmowały wymianę pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej, wymianę masztów z sygnalizatorami z dodaniem detekcji wizyjnej, aktualizację programu pracy sterownika, wymianę lamp oświetlenia ulicznego wraz ze słupami. Koszt remontu to dokładnie 2 315 255,45 zł brutto, z czego 1 131 005,81 zł pokryto z dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Przebudowa wspomnianego odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 obejmowała, w zakresie branży drogowej: przebudowę chodników na ciągi pieszo-rowerowe z poszerzeniem w celu separacji ruchu rowerowego, przebudowę zjazdów z wykonaniem jednego nowego zjazdu publicznego. W zakresie branży sanitarnej wykonano kanał technologiczny. Branża elektryczna obejmowała zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Koszty tych prac to dokładnie 563 847,25 zł.

Łącznie koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 879 102,70 zł brutto. Prace wykonywało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WMB Sp z o.o. z Sandomierza.

Info/fot.: UM

You May Also Like