Zapal świeczkę Jędrusiowi

Pomimo pandemii i obowiązujących obostrzeń w Tarnobrzegu upamiętniona zostanie 78 rocznica śmierci dowódcy oddziału partyzanckiego „Jędrusie” i komendanta organizacji podziemnej „Odwet”, Władysława Jasińskiego.

Aby jednak nie prowokować zgromadzeń, wyjątkowo tym roku akcja „Zapal świeczkę Jędrusiowi” nie będzie jednorazową uroczystością, a potrwa cały tydzień, począwszy od 9 stycznia, dnia śmierci dowódcy „Jędrusiów” (zginał z rąk Niemców 9 stycznia 1943 r.), aż do 16 stycznia. Prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek, zachęca mieszkańców miasta do zapalania w tych dniach zniczy przed pomnikiem Władysława Jasińskiego (Plac Tysiąclecia, osiedle Przywiśle – w pobliżu dawnej Tapimy)  tak, by przez cały tydzień trwania akcji ten symboliczny ogień pamięci nie gasł.

Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega  oraz tarnobrzescy „Strzelcy”.