Dowódca odszedł ostatni…

W piątek 22 stycznia 2021 roku został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku kpt. Kazimierz Warchoł-Wilewski, komendant, założyciel i ostatni żołnierz Młodzieżowego Ruchu Oporu w Tarnobrzegu.

Kpt. Kazimierz Warchoł–Wilewski urodził się 1 września 1930 roku. Był założycielem i głównym komendantem powstałej w grudniu 1948 roku tajnej organizacji antykomunistycznej o charakterze zbrojnym, którą założyli uczniowie tarnobrzeskiego Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego pod opieką profesor Heleny Zaleskiej.

Działalność Młodzieżowego Ruchu Oporu została rozpracowana i zakończona w listopadzie 1949 roku, a jej młodzi uczestnicy skazani na kary więzienia.

Komendant Warchoł-Wilewski stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie oskarżony o gromadzenie broni amunicji i materiałów wybuchowych. Został skazany na 14 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na okres pięciu lat oraz przepadek mienia. Po odzyskaniu wolności w 1956 roku na krótko wrócił do Tarnobrzega. Po zdaniu matury zmienił miejsce zamieszkania oraz nazwisko na Wilewski, aby nie narażać rodziny na szykany komunistycznych władz.

Wyrazem hołdu dla uczestników Młodzieżowego Ruchu Oporu było nadanie w 2019 roku rondu przy ulicy Sienkiewicza nazwy organizacji. Z powodu złego stanu zdrowia Kazimierz Warchoł – Wilewski nie przyjechał wówczas do Tarnobrzega, reprezentowała go córka Beata Wilewska, która przeczytała pełen wdzięczności list wystosowany do organizatorów.

Msza św. pogrzebowa sprawowana była w kościele pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, skąd kondukt pogrzebowy udał się na tarnobrzeski cmentarz, przy dworcu PKS, gdzie doczesne szczątki Kapitana spoczęły w rodzinnym grobowcu. Poczet sztandarowy ze sztandarem AK Tarnobrzeg wystawił 32. Batalion Lekkiej Piechoty WOT z Niska.

You May Also Like