Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Zarządzeniem nr 48/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2021 r. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu.

Od 9 lutego, 2021 roku:

  1. Nie będzie koordynacji wejść do budynku M7.
  2. Funkcjonować będzie tylko jedno wejście – główne.
  3. Nie będzie urn na dokumenty.

Otwarty dla Interesantów nadal będzie tylko budynek przy ul. Mickiewicza 7. Wciąż obowiązuje reżim sanitarny oraz przebywanie w budynku jednego Interesanta na jedno otwarte stanowisko obsługi.

Przerwy na dezynfekcję zostają utrzymane.

Info: UM