Ankieta na temat problemów społecznych mieszkańców

Urząd Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia anonimowej i dobrowolnej ankiety. Celem badania jest poznanie opinii na temat warunków życia w mieście oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu Miasta Tarnobrzega w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027.

Link do formularza online.

Formularze ankiety udostępnione są również w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ul. Mikołaja Kopernika 3 oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu iastabTarnobrzeah przy ul. Adama Mickiewicza 7. W załączniku udostepnione są także wersji elektronicznej.

Badanie potrwa do 19 marca  br. Wypełnione ankiety należy składać w wersji papierowej na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a w wersji elektronicznej można przesyłać na adres: um@um.tarnobrzeg.pl.

Info: UM