Petycja w sprawie budowy sali sportowej przy SP nr 6

Otrzymałem petycję podpisaną przez 12 osób, które zwracają się do Prezydenta Tarnobrzega w sprawie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Miechocin. Cała petycja w dalszej części:

Do Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Pana Dariusza Bożka

PETYCJA w interesie publicznym dotycząca podjęcia działań w kierunku budowy sali sportowej przy szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu

Szanowny Panie Prezydencie,
działając w imieniu mieszkańców, na podstawie przepisów ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014
roku (Dz. U. 2014 poz. 1195) wnosimy o:
podjęcie starań i wszelakich kroków celem budowy sali sportowo – gimnastycznej przy szkole
Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu na ulicy Mickiewicza, Osiedle Miechocin.

Uzasadnienie:

 • Szkoła Podstawowa w Miechocinie jest szkołą, której można przypisać rozwój naszego miasta od
  końca XIX wieku. Wykształciła szerokie grono mieszkańców miasta a szczególnie osiedli Miechocin,
  Siedleszczany, Nagnajów oraz Ocice.
 • Szkoła Podstawowa w swojej długoletniej historii borykała się niedogodnościami lokalowymi (stary
  budynek, do którego uczęszczało wiele pokoleń mieszkańców naszego miasta), w 2002 roku po
  7 latach budowy doczekała się nowego budynku.
 • W roku 2012 szkole podstawowej groziła likwidacja, jednak Radni Miejscy oraz mieszkańcy osiedli od
  zawsze związanych ze szkoła obronili pomysły w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
  nr 6 w Miechocinie.
 • W ostatnich 5 latach szkoła Podstawowa nr 6 w Miechocinie dzięki dobremu zarządzaniu przez Panią
  Dyrektor Wilhelminę Kropornicką oraz bardzo doświadczonemu gronu pedagogów cieszy się bardzo
  dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko osiedli podmiejskich (Miechocin, Ocice, Nagnajów,
  Siedleszczany), ale także innych części naszego miasta oraz powiatu, co tylko świadczy o wysokim
  poziomie nauczania , rodzinnej atmosferze i kameralności, a to jak widać jest magnesem dla nowych
  uczniów, a szczególności ich rodziców, którzy decydują się na wybór szkoły Podstawowej
  nr 6 w Miechocinie .

Pomimo wszelakich walorów edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 6 nie posiada sali sportowo –
gimnastycznej, o którą w petycji wnioskujemy.
Sport w życiu człowieka odgrywa niesamowitą rolę, kształtuje charakter i nadaje predyspozycji
rozwoju, uczy dyscypliny i samozaparcia. Sport pozwala młodemu człowiekowi marzyć, że dzięki
treningowi może zdobywać trofea z wielu dyscyplin na arenach Polski i świata, a jednocześnie
przynosić radość swoim kibicom. Oczywiście to sport zawodowy, sport dorosłych, ale nie byłoby to
możliwe, gdyby nie sport w wieku szkolnym. Sport, który w tym okresie scala i tworzy przyjaźnie
ludzkie i pozwala na prawidłowy rozwój zdrowia młodego człowieka, co teraz szczególnie w dobie
rozwoju techniki cyfrowej jest i będzie szczególnie ważne.

Dlatego postulujemy o podjęcie wszelakich starań i kroków celem podjęcia budowy sali gimnastyczno
– sportowej przy szkole nr 6 w Tarnobrzegu – Miechocinie.
Postulujemy o złożenie wniosku o dotacje do programu Sportowa Polska stworzonego przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Sportu celem rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej – edycja 2021. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 roku.

Dodatkowo prosimy o kształtowanie polityki budżetowej miasta w następnych latach celem
zabezpieczenia kapitału potrzebnego na wkład własny, jeżeli szansa pozyskania dotacji z Programu
Sportowa Polska byłaby decyzją pozytywną.

Wierzymy, że także w programie Nowy Ład i nowych perspektywach funduszy unijnych będzie
możliwość pozyskania środków na tego typu inwestycje, więc liczymy na wykorzystanie wszelakich
narzędzi, dzięki którym będzie możliwość wybudowania sali gimnastyczno – sportowej.

Ze swojej strony jesteśmy w stanie założyć Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej i przez
działania promocyjne oraz szukanie dofinansowania i wszelakiej pomocy instytucji doprowadzić oraz
pomóc w budowie sali gimnastycznej. Wierzymy, że jeśli pokoleniu naszych rodziców, którzy w 1995
roku podjęli decyzję o utworzeniu Społecznego Komitetu Budowy obecnego budynku szkoły się udało,
nam także dla dobra naszych dzieci i przyszłych pokoleń uda się doprowadzić koncepcję do fazy
realizacji.

W związku z sytuacją pandemiczną i mniejszymi kontaktami międzyludzkimi kolejne listy z poparciem
inicjatywy oraz podpisami rodziców będziemy dostarczać w najbliższych tygodniach.

Fot: strona SP6

You May Also Like