Duże zmiany w budżecie obywatelskim


Na najbliższej sesji Rada Miasta zajmie się nowelizacją uchwały o Budżecie Obywatelskim. Zmiany mają być naprawdę głębokie. Projekty będą podzielone na trzy kategorie, w zależności od wielkości, wyodrębniony zostanie też specjalny „projekt młodzieżowy”.

Już od najbliższej edycji mają się pojawić następujące kategorie projektów:

  1. Projekt duży, o szacunkowym koszcie powyżej 300.000 zł do wyczerpania puli środków na projekty z kategorii od 2 do 4.
  2. Projekt średni, o szacunkowym koszcie od 20.000 zł do 300.000 zł. W sumie na tę kategorię przewidziano 300.000 zł.
  3. Projekt mały, o szacunkowej wartości do 20.000 zł. Łączne środki na tę kategorię to 200.000 zł.
  4. Projekt młodzieżowy, o szacunkowym koszcie do 60.000 zł, taką też pulę wydatków przewidziano.

Projekty będzie można zgłaszać za pomocą systemu informatycznego, w ramach którego będzie też można głosować. Głosujący będą mogli wybrać po jednym projekcie z każdej kategorii.

Środki niewykorzystane po wybraniu projektów w kategorii projekt duży i średni, powiększają pulę środków do rozdysponowania na projekty małe.

Specjalną kategorię projektów młodzieżowych uzasadniono następująco:

Proponowana nowa kategoria projektów młodzieżowych związana jest z wszelkimi inicjatywami mieszkańców, które skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przy czym projekty takie muszą być zadaniami nieinwestycyjnymi, o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Zmiany te prowadzić mają do zwiększenia liczby i atrakcyjności zgłaszanych projektów oraz wzrostu partycypacji mieszkańców w życiu miasta, szczególnie prowadzić mają do wzrostu zaangażowania w budżet obywatelski młodych osób.

Głosowanie elektroniczne ma przede wszystkimi zwiększyć frekwencję, czyli reprezentatywność wybranych projektów. Głosowanie na jeden projekt mały ma z kolei bardziej rozbić środki między osiedlami. Przy opcji głosowania na trzy małe projekty, często przy dużej mobilizacji, jedno osiedle brało wszystko.

You May Also Like