Rok 2020 bez zabójstw. Wzrosła przestępczość, ale i wykrywalność

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu podzieliła się informacją o stanie bezpieczeństwa w roku 2020. Mamy trochę interesujących statystyk. W KMP w Tarnobrzegu, w skład której wchodzą również jednostki w Nowej Dębie, Gorzycach, Baranowie Sandomierskim i Grębowie, pracuje łącznie 201 policjantów i 43 pracowników cywilnych.

Na terenie Tarnobrzega dokonano 1015 notowanych przestępstw, przy 713 przestępstwach na terenie powiatu.
W ciągu ostatniego roku stwierdzono 1731 przestępstw, w tym 1203 przestępstwa kryminalne (o 155 więcej niż 2019 roku). Wykrywalność wyniosła 82,5% ogółem i 80,5% dla przestępstw kryminalnych (o 5,8% więcej niż w roku 2019). W sumie ustalono 510 sprawców odpowiedzialnych za 970 czynów zabronionych.

W kategorii przestępstw gospodarczych stwierdzono 220 przestępstw, to aż o 1/3 mniej niż w roku 2019. Efekt pandemii? Wykrywalność w tym dziale wyniosłą 73,9%.

Jakie przestępstwa popełniano w Tarnobrzegu i powiecie?

zabójstwa? na szczęcie brak
bójki i pobicia – stwierdzono 15 przestępstw, aż o 7 więcej niż w roku 2019! Wykryto 11 czynów.
kradzież cudzej rzeczy – 132 przestępstwa, wykrywalność to tylko 44,4%
kradzież samochodu i poprzez włamanie – 4 przestępstwa, wykryto jedno, czyli raptem 25%
kradzież z włamaniem – 151 przestępstw, wykryto 114 czynów
rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze – 12 przestępstw, wykryto 8
uszkodzenie rzeczy – 86 przestępstw, wykryto 37
uszczerbek na zdrowiu – 36 przestępstw, wykryto 32
zgwałcenie – 5 postępowań, stwierdzono 2 przestępstwa i 2 wykryto (wykrywalność 100%)
przestępstwa narkotykowe – 61 postępowań, stwierdzono 240 przestępstw (o 152 więcej niż w roku 2019), wykryto 227, co daje wykrywalność 94,6%

Wśród 810 podejrzanych znalazło się 22 sprawców nieletnich.

Tymczasowe aresztowanie zastosowano wobec 12 osób oskarżonych z paragrafów narkotykowych, 8 osób oskarżonych o znęcanie się nad członkami rodziny, 1 osoba za obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia i nielegalne posiadanie broni, 1 osoba za doprowadzenie przemocą do poddania się innej czynności seksualnej, 1 osoba za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 1 aresztowany za bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, 1 osoba za zagrożenie epidemiologiczne, 1 osoba za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, 1 za niszczenie mienia i 1 za łamanie wyroku sądu.

W trakcie postępowań zabezpieczono mienie o wartości ponad 1,4 mln zł, ściągnięto z rynku ponad 2,6 kg narkotyków, o łącznej wartości ponad 103 tys. zł, zlikwidowano też 9 upraw konopi indyjskich, ujawniając 50 krzaków.
Poszukiwano 33 osób, przy czym wszyscy się znaleźli.
W ubiegłym roku policjanci zabezpieczali 21 imprez, w tym 12 meczów piłkarskich, czy wizytę Prezydenta RP w Nowej Dębie. W okresie wakacji skorzystano ze wsparcia 10 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przy wsparciu władz miasta o wartości 3,5 tys, zł.

W sumie Policja podjęła 8255 interwencji, z czego 10% to interwencje domowe, związane z przemocą w rodzinie. Średni czas reakcji to 9 minut i 42 sekundy. Wylegitymowano w sumie ponad 16 tys. osób, wobec 429 sprawców wykroczeń skierowano wnioski do sądu, nałożono też 2485 mandatów karnych i pouczono 1050 osób. Zatrzymano też 75 osób poszukiwanych i 362 osoby na gorącym uczynku lub w trakcie pościgu.

Samorząd wsparł KMP kwotą 20 tys. zł na cel służby ponadnormatywnej. W jej ramach 40 dwuosobowych patroli wylegitymowało 335 osób, z których w 11 przypadkach skierowano wnioski do sądu, nałożono też 58 mandatów karnych.

W zeszłym roku tarnobrzeska KMP nabyła nowy radiowóz Volkswagen T-6 o wartości 210 tys. zł, przy wsparciu ze strony miasta kwotą 50 tys. zł.

Sporządzono 221 formularzy procedury „Niebieskiej Karty”, z tego 125 na terenie miast i 96 na terenie wiejskim. W wyniku przemocy domowej pokrzywdzonych zostało 239 osób, w tym 186 kobiet, 30 mężczyzn i 13 małoletnich.

W roku 2020 odnotowano 93 wypadki drogowe (o 23 mniej niż 2019 roku) i 643 kolizje (o 20 więcej niż w 2019 roku). 5 osób poniosło śmierć w wypadkach, a 108 zostało rannych. To odpowiednio o 5 i o 108 mniej niż w roku 2019. W wypadkach samochodowych nie zginęła żadna osoba kierująca pojazdem, za to zginęło troje rowerzystów, motocyklista i pieszy.

W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym wylegitymowano 17481 osób, ukarano mandatami 4717 osób, pouczono 8476. Wśród 19508 osób przebadanych ujawniono 241 osób kierujących pod wpływem alkoholu, w tym 83 w stanie nietrzeźwości, 24 po użyciu oraz 134 rowerzystów.

Info/fot.: KMP Tarnobrzeg

You May Also Like