Rewitalizacja os. Przywiśle. Co się zmieni?

Pojawiły się zapowiedzi kolejnych prac rewitalizacyjnych na osiedlu Przywiśle, zapytałem zatem w mieście o szczegóły czego możemy się spodziewać. Możemy jako wszyscy mieszkańcy miasta, bo przecież Przywiśle to również popularny teren na spacery i rekreację, nie tylko dla mieszkańców osiedla.

Poniżej info od rzecznika prasowego Tarnobrzega, Wojciecha Lisa:
Planowane kolejne prace rewitalizacyjne na Przywiślu to inicjatywa Zarządu Osiedla, który opracował też ich koncepcję. W związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych możliwa stała się realizacja przynajmniej części z zamierzeń. W budżecie miasta pieniądze na ten cel są zabezpieczone. Zarząd Przywiśla na początku grudnia przeprowadził, poprzedzoną rozmowami z mieszkańcami osiedla, ankietę z zaproponowanym zakresem zadań. Na zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym odpowiedziało 233 mieszkańców osiedla. W wyniku głosowania zaproponowano do realizacji:

1. Zagospodarowanie kręgu kamiennego z elementami infrastruktury wodnej;
2. Przebudowę chodnika spacerowego – kontynuacja do kręgu kamiennego aż do Wisłostrady;
3. Przebudowę boiska do piłki nożnej z piłkochwytami;
4. Wykonanie sprawnościowego toru przeszkód np. typu street workout oraz przebudowę schodów terenowych w sąsiedztwie;
5. Wykonanie boiska do piłki plażowej, założenie ogrodu różanego;

Oprócz głównych zaproponowanych zadań przewidziano też montaż kilku elementów sprawnościowych sensorycznego placu zabaw, stołu do tenisa stołowego, stanowiska do obsługi rowerów, zainstalowanie toalety parkowej, uzupełnienie ławek i koszy, uzupełnienie i nowe nasadzenia zieleni.

Aktualnie prowadzone są działania zmierzające do wyceny, jak również opracowania dokumentacji wykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

You May Also Like