Maseczki z rezerw strategicznych

Do Tarnobrzega dotarła pierwsza partia maseczek jednorazowych z przeznaczeniem po 4 szt. dla każdego mieszkańca, który ukończył 4. rok życia. Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki trafiły do Tarnobrzega za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Pierwszy etap dystrybucji maseczek do mieszkańców Tarnobrzega obejmował będzie następujące osiedla:

 1. Wielowieś,
 2. Sielec,
 3. Zakrzów,
 4. Sobów,
 5. Podłęże,
 6. Mokrzyszów,
 7. Nagnajów,
 8. Ocice,
 9. Miechocin,
 10. Dzików,
 11. Piastów,
 12. Stare Miasto,
 13. Przywiśle.

Dla mieszkańców osiedla Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Sobów, Podłęże, Mokrzyszów, Nagnajów, Ocice, Miechocin dystrybucję maseczek prowadziły będą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

w dniu 10 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00.

Na sygnał dźwiękowy samochodu pożarniczego podejdź do ogrodzenia swojej posesji i w bezpieczny sposób odbierz maseczki.

Dla mieszkańców osiedla Dzików dystrybucję maseczek prowadził będzie Zarząd Osiedla Dzików

w dniu 11 kwietnia 2021 r. w godz. 9:30 do 13:00

przy kościele parafialnym na osiedlu Dzików po każdej mszy świętej.

Dla mieszkańców osiedla Piastów dystrybucję maseczek prowadził będzie Zarząd Osiedla Piastów wraz z Jednostką Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”

w dniu 17 kwietnia 2021 r. w godz. 9:00 do 15:00 w dwóch punktach:

 1. przy piekarni Monika ul. B. Śmiałego 39,
 2. skrzyżowanie ul. Borów i ul. Strzeleckiej.

Dla mieszkańców osiedla Stare Miasto dystrybucję maseczek prowadziła będzie Biblioteka Publiczna oraz Tarnobrzeskie Centrum Wolontariatu w dwóch punktach:

 1. przy siedzibie głównej Biblioteki Publicznej ul. Szeroka 13
  w dniach 12, 13, 14, 15, 16 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 15:30,
 2. przy siedzibie Tarnobrzeskiego Centrum Wolontariatu pl. B. Głowackiego 34
  w dniach 17, 18 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00 – 16:00.

Dla mieszkańców osiedla Przywiśle dystrybucję maseczek prowadził będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnobrzeski Dom Kultury w dwóch punktach:

 1. przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu
  al. Niepodległości 2

w dniach 12,13,14, 15, 16 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 17:00,

 1. przy siedzibie Tarnobrzeskiego Domu Kultury ul. Słowackiego 2
  w dniach 12, 13, 14, 15, 16 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 – 16:00.

Drugi etap dystrybucji maseczek do mieszkańców Tarnobrzega obejmował będzie następujące osiedla:

 1. Wielopole,
 2. Siarkowiec,
 3. Serbinów.

Termin drugiego etapu dystrybucji maseczek podany zostanie po zrealizowaniu dostawy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

PAMIĘTAJ!

Przy odbiorze maseczek przestrzegaj obowiązujących wymogów sanitarnych.
Zasłoń usta i nos przy pomocy maseczki, załóż jednorazowe rękawiczki jeśli to możliwe, zdezynfekuj ręce.

Jednocześnie unikaj nadmiernego nagromadzenia się osób, zachowaj bezpieczną odległość.

Info: UM

You May Also Like