Kolejna wersja zmian w BO2022

Na poprzedniej sesji miał być przedstawiony projekt uchwały o zmianach w Budżecie Obywatelskim, ale ostatecznie go wycofano. Na najbliższą sesję ma trafić kolejna wersja projektu.
O poprzedniej wersji projektu z podziałem na trzy kategorie wielkości projektu (mały, duży i średni) i dodatkowo projekt młodzieżowy pisałem we wcześniejszym tekście.

Co mamy w nowej wersji projektu?

Nie będzie jednak projektów średnich, nie ma też planowanego wcześniej projektu młodzieżowego. Najważniejsza zmiana to system teleinformatyczny, czyli zgłaszanie projektów i głosowanie z użyciem Internetu, a nie tylko na papierowych formularzach i z osobistym stawiennictwem w komisjach.

Do zgłoszenia projektów dużych o wartości powyżej 20.000 zł potrzebne będzie poparcie 15 osób. Do projektów małych o wartości poniżej 20.000 zł wystarczy jedna osoba. Na projekty małe ma być przeznaczona kwota 320.000 zł, na projekty duże reszta ustawowo wyznaczonych środków.

Głosujący będą mogli wybrać tylko jeden projekt mały, a nie trzy projekty jak do tej pory. Twórcy uchwały wyjaśniają tę zmianę następująco: „Głosowanie na trzy projekty powodowało, że zwyciężały tylko projekty z dużych osiedli, a mniejsze osiedla nie miały szansy z nimi konkurować, pomimo zgłaszania niemniej wartościowych wniosków. Wybór jednego projektu, dla każdego z osiedli Tarnobrzega przeciwdziałać będzie zniechęcaniu się części mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim.”

Szczegółowy projektu uchwały tutaj:
http://www.tarnobrzeg.esesja.pl/zalaczniki/127025/budzet-obywatelski_1182515.pdf

You May Also Like