Spotkanie w sprawie petycji na temat budowy sali sportowej przy SP6

Autor petycji dotyczącej wybudowania sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu miał możliwość przedyskutowania tematu z pracownikami odpowiedzialnych za te kwestie wydziałów Urzędu Miasta. Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezydenta.

– Oficjalna odpowiedź na petycję, zgodnie z procedurą, swoją droga, ale jestem zwolennikiem rozmów. Dlatego autora petycji dotyczącej wybudowania przy szkole na osiedlu Miechcin sali sportowej zaprosiłem na spotkanie. Moje zaproszenie przyjęła również pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, przedstawiciele Rady Rodziców tej placówki oraz przewodniczący osiedla. Ze strony urzędu miasta udział w nim wzięli pracownicy wydziałów odpowiedzialnych zarówno za edukację, sport, ale też inwestycje – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jak zaznacza, nawiązując do podnoszonych w petycji argumentów, doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa aktywność fizyczna w ciągu całego naszego życia, a zatem, jak ważne jest kształtowanie sportowych nawyków od najmłodszych lat. – Dlatego też wśród naprawdę wielu potrzeb naszego miasta, dostrzegam i te związane z infrastruktur ą sportową. Jednak potrzeby zawsze są większe niż możliwości budżetowe – mówi prezydent Bożek. Między innymi o tym właśnie rozmawiano.

Nie oznacza to jednak, że miechocińska szkoła powinna pożegnać się z marzeniami o własnej sali gimnastycznej. Miasto zadeklarowało, że podejmie kroki w celu pozyskania dofinansowania do inwestycji, której zasadności nie trzeba nawet tłumaczyć. Pierwszym będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem robót, w oparciu o którą dopiero można podejmować starania o dotację.

Info/fot. UM

You May Also Like