Jakie kolejne inwestycje planujemy nad Jeziorem Tarnobrzeskim?

Teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego wszedł w czas intensywnych zmian. Wiemy co wybudowano w obecnym etapie, ale nie do końca wiedzieliśmy jakie są plany miasta na II, III i IV etap rewitalizacji. Dzięki krótkiej prezentacji znamy już szczegółowe plany miasta.

Etap I – Plażowa i Żeglarska z infrastrukturą

W kończącym się pierwszym etapie rewitalizacji terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego wzdłuż ulicy Plażowej wybudowano: parking z pawilonem sanitarnym, dwa punkty gastronomiczne, altanę grillową, place zabaw, boisko do siatkówki, park linowy, przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
Wzdłuż ulicy Żeglarskiej wybudowano parking, dwa punkty gastronomiczne, altany grillowe, budynek dla służb (policja, pomoc medyczna, pokój rodzinny), sanitariaty, przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, plac zabaw itp.

Łączna wartość projektu to 9,6 mln zł, z tego dofinansowanie z działania 6.3. rewitalizacja przestrzeni społecznej wynosi 4,9 mln zł.

Budowę ulic Żeglarskiej i Plażowej o łącznej długości 4,6 km przeprowadzono z jezdnią dwupasmową, jednokierunkową z separacją ruchu samochodów i rowerów od pieszych. Wybudowano również oświetlenie, odwodnienie liniowe, kanał technologiczny.

Wartość zadania to 13 mln zł, dofinansowanie z działania 5.1. infrastruktura drogowa wyniosło 8,7 mln zł.

Etap II – parkingi

W marcu 2021 Tarnobrzeg złożył do Ministerstwa Finansów wniosek na dofinansowanie zadania „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach dotacji celowej. Parkingi mają być zlokalizowane w trzech punktach wzdłuż ulicy Plażowej oraz Żeglarskiej i będą stanowiły kolejny etap uzupełnienia brakującej infrastruktury powstałej w ramach ww. projektów.

 • pierwsza strefa parkingowa została zaprojektowana na 174 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 28 dla motocykli,
 • druga strefa parkingowa została zaprojektowana na 1114 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 40 dla motocykli,
 • trzecia strefa parkingowa została zaprojektowana na 265 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dla motocykli.

Przy każdym z parkingów zostanie wybudowany budynek toalet publicznych oraz elementy małej infrastruktury oraz monitoring. Łącznie powstanie 1553 miejsc postojowych.

Wartość całkowita zadania: 17,5 mln zł.
Wnioskowana dotacja z budżetu państwa: 14 mln zł.
Planowany termin ogłoszenia przetargu to III kwartał roku 2021.

Lokalizacja planowanych parkingów zaznaczona jest na poniższej mapce

Etap III – nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom gmin: Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Grębowa – planowany projekt partnerski

Projekt przewiduje:
Infrastruktura zagospodarowania terenu m.in.:

 • budowa wjazdu nad jezioro;
 • budowa pomostów przy punktach gastronomicznych;
 • budowa posterunku dla policji wraz ze slipem;
 • przebudowa punktu widokowego;
 • budowa punktów do prowadzenia działalności handlowej i usługowej;
 • przebudowa ogrodzenia „Mariny”;
 • iluminacja terenu.

Infrastruktura rekreacyjna:

budowa bazy noclegowej dla turystów;

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej m.in.:
  • wykonanie wodnego placu zabaw,
  • budowa mola, pomostów;
  • stworzenie atrakcji dla turystów związanych z wodą (np.: podwodne miasto, tunele w wodzie, gejzery);
  • budowa pola campingowego, karawaningowego i namiotowego wraz z pawilonami sanitarnymi,
  • budowa miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku ( boiska do gry w piłkę, place zabaw),
  • mała architektura : przebieralnie, ławki, stojaki na rowery;
 • zagospodarowanie terenów pod łowiska wędkarskie ;
 • budowa stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną.

Wartość zadania Gminy Tarnobrzeg ogółem: 40 mln zł
Planowany czas realizacji: 2022-2026
Źródło współfinansowania: RPO WP 2021-2027

IV ETAP – zagospodarowanie terenów po wschodniej stronie Jeziora Tarnobrzeskiego – planowany projekt partnerski

Etap przewiduje:
Budowę dróg wokół jeziora i połączenie z drogami w strefie przemysłowej w Machowie

Wykonanie pozostałych elementów zagospodarowania terenu, w tym niezrealizowanych w etapie III
Źródło współfinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

You May Also Like