Byli prezydenci Tarnobrzega jednym głosem w sprawie lasów Zwierzyniec i Jasień

Chyba się nie zdarzyło do tej pory, żeby wszyscy byli prezydenci Tarnobrzega wystąpili w jednej sprawie i wspólnie poparli jeden pomysł. Udało się to dzięki inicjatywie dr Witolda Zycha, który zorganizował 10-osobowy komitet, w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie „Lasy Zwierzyniec i Jasień”. W skład komitetu weszli wszyscy byli prezydenci Tarnobrzega z czasów III RP: Stanisław Żwiruk, Jan Dziubiński, Norbert Mastalerz i Grzegorz Kiełb.

Wczoraj w biurze Rady Miasta w ramach procedury obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej został złożony projekt, pozostało zebranie podpisów poparcia i przekonanie radnych. Po wyznaczeniu terminu zbiórki podpisów przez prezydenta, trzeba ich będzie zebrać minimum 300, co, jak się wydaje, nie powinno być problemem.

Według projektu uchwały zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lasy Zwierzyniec i Jasień” miałby objąć łącznie niemal 300 hektarów. Celem tego rozwiązania ma być ochrona cennych walorów widokowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych krajobrazu naturalnego. Ochrona czynna miałaby objąć:

  1. Zachowanie procesów sukcesji naturalnej, prowadzącej do formowania ekosystemów leśnych o składzie i strukturze odpowiadającym siedlisku
  2. Ochronę starodrzewu poprzez zaniechanie wycinki drzew starszych niż 70 lat
  3. Minimalizację prac z zakresu gospodarki leśnej – tylko trzebież sanitarna i kwestie bezpieczeństwa, bez rębni gniazdowych
  4. Sprzyjanie bioróżnorodności poprzez pozostawienie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych i ich obumarłych części, aż do całkowitego rozkładu
  5. Zachowanie stanowisk chronionych gatunków

W uzasadnieniu komitet zwraca uwagę że Zwierzyniec to największy zwarty kompleks leśny w Tarnobrzegu, znajdujący się geograficznie niemal w centrum aglomeracji. Obszar ten pełni funkcje widokowe, kulturowe w charakterze zbliżonym do parku miejskiego, jako miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji dla rowerzystów, biegaczy, grzybiarzy, spacerowiczów czy fotografów. Wspomniane są również ciekawostki kulturowe jak betonowe kręgi, czy elementy religijne jak kapliczka św. Onufrego.

Powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie lasów Zwierzyniec i Jasień nie wymaga zgody nadleśnictwa, to wyłączna decyzja Rady Miasta Tarnobrzega. Nadleśnictwo nadal zarządzałoby terenem lasów, przy czym władze miasta mogłyby określić zakres ograniczeń gospodarki leśnej, miałby również nadzór nad działalnością LP na tym terenie.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie lasu Zwierzyniec już w 2018 roku z inicjatywy dr Witolda Zycha (wówczas radnego) złożyła grupa radnych. Projekt nie został jednak poddany pod głosowanie decyzją ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega, a obecnie Prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka.

Projektu uchwały tutaj:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2964952973830330&id=100009469700370

Fot: zaznaczono planowany teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

You May Also Like