Mamy trzy PSZOKi, kącik napraw i kącik rzeczy używanych

W Tarnobrzegu działają już trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest też kącik napraw oraz kącik używanych rzeczy, gdzie można zostawić leciwy mebel, by ktoś inny go przygarnął i nadał drugie życie.

Na  terenie Tarnobrzega od kwietnia działa już nie jeden, a trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Te zlokalizowane są przy ul. Rusinowskiego 1, ul. Fabrycznej 8 oraz przy Sienkiewicza 171, funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, w soboty od 8.00 do 14.00.

Co trzy PSZOK-i to nie jeden, nie ma więc wymówek, że w Tarnobrzegu brakuje miejsc, gdzie można składować kłopotliwe odpady: opony, gruz, zdemontowane sedesy, leciwe telewizory, stare meble. – Nic nie usprawiedliwia dla wyrzucania odpadów gdzie popadnie. Pamiętajmy, w ramach ponoszonej opłaty śmieciowej możemy oddawać kłopotliwe odpady do PSZOK-ów. Bez kombinowania, podrzucania sąsiadowi, czy do lasu. Dbajmy o swoje otoczenie, dbajmy o czystość wokół nas – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Mamy nie tylko więcej punktów, gdzie możemy oddawać odpady, ale nowością jest też powstały w PSZOK-u przy ul. Rusinowskiego Kącik Napraw i Kącik Używanych Rzeczy. – Kącik napraw spodoba się zapewne mieszkańcom bloków, którzy nie mając tej możliwości w swych „M”, tu będą mogli swobodnie pomajsterkować. Na miejscu są do dyspozycji podstawowe narzędzia. Z kolei Kącik Używanych Rzeczy ma być miejscem, gdzie można oddawać używane meble, drzwi, sprzęty które jeszcze mogą komuś posłużyć. Tu należy więc zwozić te sprzęty, tu zapraszamy też osoby, które czegoś poszukują – dodaje prezydent Bożek.

***

Przypominamy, do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. opakowania wielomateriałowe;
7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
8. zużyte opony;
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. przeterminowane leki;
12. puszki po farbach i aerozolach;
13. odpady wielkogabarytowe;
14. odpady budowlane i rozbiórkowe (do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych).

PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Miasta Tarnobrzega. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów organizujemy we własnym zakresie i na własny koszt.

Regulaminy PSZOKów i kącików znajdują się na stronie SantaEko: http://www.santa-eko.pl/pszok.html

Info/fot. UM

You May Also Like